Dinsdag, 28 Maart 2017

Siener (Raadpleeg)

In hierdie blogpost kyk ons na die term "siener" in die Skrif. Hierdie onderwerp moet veral behandel word saam met die onderwerp van "raadpleeg", m.a.w. "vir wie dit is vir wie ons RAADPLEEG".  Die siener vd O.T. (siener vd Here)(later profeet)(ook priester, leraar...) was besoek wanneer iemand die Here wou raadpleeg, maar nie alle sieners is sieners (vd Here) nie;  en dus, nie alle sieners moet geraadpleeg word nie, want sommige sieners raadpleeg dooies of afgode of geeste wat waarsê...  Ook nie almal wat deurgaan vir sieners (vd Here), is opreg en gehoorsaam aan die Gees van God nie.  Daarom is dit belangrik dat die geeste op die proef gestel word!

Ware gelowiges SOEK die Here en Raadpleeg Hom, maar die afvalliges sal onder oordeel val omdat hulle Hom nie soek nie, en Hom nie raadpleeg nie... (Sef. 1:6; Hebr. 10:38).  
_________________________________________________________________________________
OPSOMMING:
Daar is verskillende maniere waarop die Here mense antwoord wanneer hulle Hom raadpleeg - in die O.T. was dit veral deur drome, of deur die Urim, of deur die profeet (SIENER) (1 Sam. 28:6; 1 Kon. 22:5,6; 2 Kon. 8:8; Jer. 21:2; 37:4,7...).  Profete was oorspronklik sieners genoem deur die mense van Israel en baiemaal, as iemand die Here wou raadpleeg, het hy na die siener (profeet) gegaan (1 Sam. 9:9)(of somtyds na die priester). Die siener in die O.T. was dus o.a. iemand wat geroep is om die Here te raadpleeg namens die volk en om Sy wil aan hulle bekend te maak. Die siener se antwoord was ook onderwerp aan die Here se antwoord, en as die Here niks antwoord nie, dan het die siener ook nie 'n antwoord nie. Die bediening van die profeet, of die "profetiese bediening", is egter nie iets wat slegs in die O.T. te vinde is nie, maar is steeds deel van die Christelike kerk;  alhoewel, in die O.T. het nie almal wat deel was van die volk die Gees van God op hulle gehad nie.  Sieners (profete) het wel die Gees op hulle gehad, maar dit beteken ook nie dat hulle almal gehoorsaam was aan die Gees nie!, want sommige het uit eie wil geprofeteer, volgens wat mense wou hoor...
In die N.T. word Christene gesien soos 'n profetedom omdat die Christen die Gees van God het (Christus Jesus stuur die Gees aan die wat in Hom glo), en elkeen ontvang genadegawes of bedieninge of werkinge, en kan self van die Here hoor en Sy wil ken (1 Kor. 12:4-31), maar die Gees van God werk hierdie dinge deur Christene MET DIE OOG OP WAT NUTTIG IS (1 Kor. 12:7)(Rom. 12:6-8; 2 Kor. 4:1; Kol. 4:17; 2 Tim. 4:5)- daarom ontvang almal nie dieselfde gawes of bedieninge nie. Die profetiese bediening is egter nie verlore soos wat ons baiemaal dink nie, maar die Here het steeds mense vir wie Hy roep soos Hy die profeet (SIENER) geroep het in die O.T. (soos Hy ook die evangelis roep, of die leraar, of die herder...).  Ons is natuurlik skrikkerig wanneer iemand homself uitgee vir die naam van "profeet", siende daar ook vandag baie profete (sieners) is wat nie gehoorsaam is aan die Gees nie, maar eerder preek wat mense wil hoor, in plaas van die waarheid.  Jesus Christus het hierdie feit van dat daar baie valse profete sal wees in die laaste dae, bevestig (Matt. 24:24; 7:15), en het vir ons geleer dat dit hulle vrug is wat sal wys of hulle opreg is of nie.  Op dieselfde wyse was die O.T. profeet beoordeel en geeer as die dinge wat hy uitspreek, waar word. 'n Verdere bewys van "vrug" was om te kyk wie dit is wat die waarheid meer liefhet as die eer van mense (1 Kon. 22).  Die dissipels het ook die gemeentes gewaarsku teen valse leraars (en valse leraars vgl. met die valse profete van die O.T.)(2 Pet. 2:1,3) - en sulke leraars geskets as mense wat verderflike ketterye heimlik invoer...  Hierdie (valse) leraars word verder beskryf as mense wat preek volgens mense se begeerlikhede, nie volgens die waarheid nie! (2 Tim. 4:3).

(1Jn 4:1)  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.  Die VRUG van die een wat optree as siener van die Here, is dus belangrik, m.a.w.:  (1)  Word dit wat hy uitspreek, vervul?  (2)  Het hy die waarheid meer lief ?, of is die woorde wat hy uitspreek liewer dit wat mense in die gehoor streel?  Christene het nodig om die geeste op die proef te stel, maar ons moet nie dink dat alle Christene  ook in staat is om hierdie onderskeiding te maak nie!, want eerstens ontvang alle Christene nie dieselfde genadegawes nie en almal dus nie die gawe van onderskeiding nie...  Tweedens is daar baie Christene wat dwaas is in hulle eie oorlegginge en nie ag gee op die waarheid nie (Rom. 1:21) - diesulkes sal ook nie hierdie onderskeiding kan maak nie, want hoe meer hulle hul eie sieninge kies, m.a.w. "glo wat hulle wil" en dus leermeesters vergader wat hulle in die gehoor streel, hoe meer word hulle blootgestel aan die "gees van dwaling" wat deur hierdie valse sieners kom.  M.a.w., Christene wat nie ag gee op die waarheid nie en geestelik "hoereer" (m.a.w. afgode en afgods- of heidense praktyke raadpleeg), staan die gevaar dat hulle blootgestel word aan die gees van dwaling, wat veroorsaak dat hulle later glo hulle "is reg", al is hulle verkeerd! - hulle sal dus die ware siener van die Here vermy, maar die valse siener opsoek en aanhoor...

(rol af vir skrifgedeeltes)
_________________________________________________________________________________

 Nie almal wat "sieners" is in hierdie wereld, is sieners van die Here nie - m.a.w. nie alle sieners raadpleeg die Here nie.  Daar is bv. "sieners" wat die dooies raadpleeg, en daar is die wat afgode raadpleeg (2 Kon. 1:2), en die wat geeste wat waarsê, raadpleeg (Jes. 8:19) - Maar gelowiges word beveel om niks met sulke sieners te doen te he nie! (Deut. 18:11; 2 Kon. 1:16; Hos 4:12; Jes. 8:19). Vir  WIE ons raadpleeg wys in wie ons ons hoop plaas.  Waar kinders van die Here bv. hulle hoop plaas in afgode/afgodspraktyke of dooies of ander geeste, word hulle geestelik gesien soos "mense wat hoereer" (want hulle verbreek hulle verbintenis met die Here, en verbind hulle aan 'n ander...)(Hos. 4:12). Daar is ook baie ander vb.e hiervan vandag, bv. mense wat hulle hoop plaas in afgodspraktyke soos oosterse afgodspraktyke, en met 'n spesifieke doel kies hulle om dit te doen (m.a.w., hulle plaas hulle hoop daarin), bv. met die doel "om gesond te word", of "vir geestesgesondheid", of "om balans en behoud in hulle dag te bring"...ens. Baie is onkundig, maar ongelukkig baie gelowiges wat kundig word en weet dat hulle moet wegbly van hierdie soort praktyke, steur hulle nie daaraan nie maar stap voort in hulle hardkoppigheid.  Sulke gelowiges word beskryf as "opstandige kinders" in Jes. 30:1.  Die besluite wat hulle neem en uitvoer, word dus gebore uit die antwoord wat hulle elders verkry ('n antwoord wat nie van die Here verkry is nie omdat hulle iets of iemand anders RAADPLEEG)(Jes. 30:1-3). Ware gelowiges is veronderstel om eerder hulle Here te raadpleeg! (Jes. 8:19).  Sommige dink dat hulle altwee kante kan raadpleeg, maar diesulkes sal gou uitvind dat die Here Hom nie altyd laat raapleeg  deur die wat geestelike hoereer nie! (Eseg. 20:1-4,31).  Die wat dus probeer om beide die Here sowel ander afgode en afgodsprakte te RAADPLEEG, sal gou vind dat hulle geen antwoord meer van die Here kry nie, nie eers as hulle 'n "siener van die Here" vir 'n antwoord vra nie! - soos met koning Saul gebeur het (1 Sam. 28:7,16). En omdat die Here hulle dan nie meer antwoord nie, veroorsaak dit dat hierdie mense heeltemal verval! (soos met koning Saul gebeur het).  Daar is vandag massas voorbeelde (en getuienisse) van Christene wat hulle hoop in heidense soos oosterse praktyke begin plaas het, en daarvandaan net meer en meer afvallig geword het van die geloof (soos Christene wat New agers of Buddhiste word...).  
---------
En terloops, ook in die geval van gelowiges wat nie ag gee op die Here se bevele nie, sal dit so gebeur dat hulle nie altyd antwoord kry by die Here wanneer hulle kom om Hom te raadpleeg nie... (1 Sam. 15:1; 28:6).
---------------------------------------------------------------------------
Sommige van die wat sieners was in die O.T., was nie opreg nie en het geprofeteer volgens dit wat mense wil hoor (1 Kon. 22:8-13)(hulle het m.a.w. uit hulleself geprofeteer)(soos die valse profeet), maar die siener wat opreg is kan nie anders as om die woord te spreek wat die Here gee nie - al is die antwoord ook dit wat die ander persoon nie wil hoor nie! (1 Kon. 22:14). Dit is die Gees van die Here wat deur die siener werk - die siener wat egter profeteer volgens wat mense wil hoor in plaas van die waarheid, kan nie verwag om die Gees te behou nie.  In 1 Kon. 22 is 'n vb. van 'n groep sieners (400 man) vir wie die Here 'n leuengees gestuur het! (1 Kon. 22:22,23). Hierdie "sieners" het die eer van mense gesoek, en vir hulle vertel wat hulle eerder wil hoor as wat die Here se antwoord was.  Koning Agab was heel tevrede met sy 400 "sieners" wat net goeie dinge met hom gespreek het, en het bv. niks van die profeet Miga gehou nie omdat hy hom nie in die gehoor gestreel het nie (1Kon. 22:8).  Dit laat mens baie dink aan 'n skrif in die N.T.:  (2Tim. 4:3 - "want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede").  Net soos koning Agab is daar baie Christene vandag wat nie kan verdra as die Here iets vir hulle sê WAT HULLE NIE WIL HOOR NIE.  Hulle maak hulle dus los van daardie "sieners" wat die waarheid verkondig en soek ander wat hulle in die gehoor streel.

Verskeie skrifte verwys na 'n "gees van dwaling" sootgelyks soos wat ons hier sien in 1 Kon. 22.  Daar is baie valse profete in hierdie wêreld wat hierdie dwaling teweeg bring. Die ongehoorsame gelowige wat ag gee op hierdie "gees van dwaling, en hulle hoop eerder in sulke woorde plaas as in die waarheid, staan die gevaar dat God hulle kan oorgee aan die verhardheid van hulle harte - (amper soos 'n vloek! - "sodat hulle in hulle eie planne kan wandel")... (Ps. 81:11,12; Jes. 29:9,14).  Diesulkes het nie die waarheid lief nie (Rom. 1:18,20,21) en/of raadpleeg afgode (m.a.w. raadpleeg en hoereer agter afgode en afgodspraktyke aan)(Hos. 4:12) - en dan stuur God vir hulle die gees van dwaling sodat hulle die leuen GLO. Dit is altyd interessant om te merk dat ook in die geval van gelowiges wat kies om agter afgodspraktyke aan te gaan, dit mense is wat maklik aanstoot neem in die WAARHEID! - hulle verdra nie die gesonde leer nie!  Sulke mense is gou om opstandig te word teen die wat wel die waaheid verkondig en sal selfs kwaadspreek van hulle met die doel dat ander mense nie in die opregte woorde glo nie.  Hulle onverstandige harte is verduister, en hulle het dwaas geword in hulle (eie) oorlegginge (Rom. 1:21). In die N.T. is daar 2 skirfgedeeltes wat veral hierdie kwessie besonders aanraak, nl. Rom. 1:21-25,28 en 2 Thess. 2:10,11.  Hierdie gelowiges gee voor dat hulle wys is, maar hulle het dwaas geword (Rom. 1:22). Wat met sulke mense gebeur is dat hulle later nie SIEN nie en nie HOOR nie! (Joh. 12:39-43), en God gee hulle oor aan die begeerlikhede van hulle harte (gee hulle oor aan hulle onreinheid)(Rom. 1:24), wat weer veroorsaak dat hulle later "doen wat nie betaam nie"! (Rom. 1:28)(soos mense wat in sonde verval), en  glo dat hulle reg is, AL IS HULLE VERKEERD!!! (2 Thess. 2:11).(Rom 1:32 - "mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen").

Die manier hoe "dwaling" beskryf word in die Skrif, het te doen met mense wat d.m.v. lering ander bedrieg om 'n verdraaide waarheid of 'n onwaarheid te glo - hierdie mense word voorgestel as "slu" en "listig" (soos die duiwel, slu en listig - vgl. met tema van "slang")(Ef. 4:14). Dit is die rede waarom die werk van apostels, profete, evangeliste, herders en leraars so belangrik is, sodat die gemeente kan groei sodat hulle nie deur hierdie dwalinge bedrieg word nie (Ef. 4:11-14). Maar ons moet natuurlik onderskei wie die opregte profete, evangeliste, herders en leraars is.  Een van die kenmerke van die opregte bedienaar is dat hy hom nie besig hou met vleitaal en "spreek om mense te behaag" nie (1 Thess. 4:3-6) - hulle soek die Here (Sy woorde, Sy planne, Sy wil...) en raadpleeg Hom.  Alhoewel in die posisie om met gesag op te tree, misbruik die ware apostel, profeet, evangelis, herder en leraar ook nie hulle posisie om mense te bedrieg soos baie sieners in die O.T. gedoen het, en vele valse profete en leraars vandag doen nie, WANT HULLE SOEK NIE DIE EER VAN MENSE NIE! (1Thess. 2:6). En hierdie is 'n groot kenmerk van die valse siener of profeet of leraar:  "hy soek die eer van mense", en sal daarom die waarheid terughou of onderdruk ter wille van om geliefd te wees of aanvaar te word! Die wat kies om nie na die ware "siener" te luister wat die waarheid verkondig nie, maar liewer ag gee op sulke valse sieners wat preek wat hulle liewer graag wil hoor, staan die gevaar dat God vir hulle die krag van die dwaling stuur, wat veroorsaak dat hulle op die end die leuen GLO... (1Jn 4:6 - "Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling").

 2Pe 3:17 - "Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie".

_________________________________________________________________________________
Uiteensetting:

-  Nie almal wat die Gees van God het, is "sieners" nie, of besit dieselfde genadegawes nie (Rom. 12:6-8);  alhoewel, almal wat sieners van die Here is, het die Gees van God op hulle! (bv. O.T. profete, gelowiges deur wie die genadegawes werk ens.).

-  Wanneer die siener 'n woord van die Here ontvang het, is dit baiemaal in die Skrif as volg beskryf:  ... "toe het die woord van die Here gekom tot  ...";  m.a.w. die Here het met die sieners gepraat, en ook somtyds vir hulle iets gewys wat gaan gebeur nog voor dit gebeur (1 Sam. 9:15,16), of vir hulle 'n profesie gegee (1 Kon. 16:1).  Die Here het ook sieners na mense toe gestuur vir wie Hy 'n woord wou gee, soos in 2 Kron. 16:10 of 2 Kron. 19:2, en hierdie woorde was nie noodwendig woorde van voorspoed nie - somtyds het dit veroorsaak dat sieners hiervoor in die gevangenis gegooi is, bv. Asa (2 Kron. 16:10), Johannes die doper, ens. Hulle is ook somtyds weggejaag (Amos 7:12) wanneer iemand nie wou ag gee op die woord wat die Here vir hulle deur die siener bring nie.  Die siener van die Here is iemand wat van die Here hoor - en was dus die mense by wie die volk gaan raad vra het (1 Sam. 9:9), of deur wie die volk somtyds gewaarsku is (2 Kon. 17:13).  Somtyds was 'n siener na iemand gestuur om die persoon te seen, of vir hom 'n woord te bring (1 Sam. 9:15,16...). Sommige sieners het ook "gesigte" (visions) gesien (2 Kron. 9:29). Ons kan dus sien hoe die siener soort van 'n plig gehad het van middelman tussen God en die mens. Waar die volk 'n offer aan die Here gebring het, het die genooides ook nie geeet voor die offer nie eers deur die siener geseën is nie (1 Sam. 9:13).   Jesus Christus is nou hierdie "middelman" ("en het ook terloops sy bloed- en liggaamsoffer "geseën" met die instelling vd nagmaal, voor die genooides kon eet...").  In alle opsigte is Hy die tussenganger tussen ons en die Vader, maar Hy gebruik ook Sy kinders om Sy wil aan mense bekend te maak, mense te waarsku, 'n woord te gee, gesigte te gee ens.- dus die belangrikheid vd genadegawes en bedieninge in die Christelike kerk.  Sommige Christelike kerke is besig om hierdie genadegawes te vervang deur heidense praktyke soos "joga en ander vorme van heidense meditasie", genesigspraktyke soos "reiki", heidens-herhaling gebedspraktyke soos "komtemplatiewe gebed", ..... ens. Diesulkes is nie besig om hulle antwoorde by die Here te kry nie, maar besig om dit elders te soek, en dus besig om geestelik te "hoereer"!

- Alhoewel later "profete" genoem, was profete ook oorspronklik "sieners" genoem (1 Sam. 9:9).  'n Siener was ook somtyds na verwys as "man van God" (1 Sam. 9:10).  Hulle was baiemaal geëerd, veral as alles wat hulle spreek vervul word soos in die geval van Samuel (1 Sam. 9:6).  Priesters is ook gesien as "sieners" (2 Sam. 15:27).  Voorbeelde van sieners in die Skrif:  - die profeet Samuel (1 Sam. 9:18,19), profeet Natan (1 Kron. 29:29), Gad (1 Kron. 21:9), profeet Ahía (1 Kon. 14:2,5), Hanáni, (2 Kron. 16:7),  priester Sadok (2 Sam. 15:27), siener Jedi (2 Kron. 9:29)(het Gesigte gesien), profeet Iddo (2 Kron. 12:15; 13:22), profeet Amos (Amos 7:12).....ens.

-  Dit is die Gees van die Here wat deur die siener werk, maar nie alle sieners het die Gees behou nie.  In 1 Kon. 22 is 'n hele groep sieners (400 man) vir wie die Here 'n leuengees gestuur het! (1 Kon. 22:22,23) om aan Agab (die koning van Israel) te profeteer. Dit wil voorkom of dit vir die 400 sieners belangriker was om te spreek wat mense wil hoor, as wat dit was om die Here se woord te spreek (2 Kron. 8:12; 2 Kron. 18:7), en hulle het vir koning Agab net goeie woorde gespreek. Maar Jósafat (die koning van Juda) was iemand wat die Here se wee gesoek het - toe hy hoor hoe die 400 man uit een mond praat en spreek dit wat koning Agab in die gehoor streel, het hy dit betwyfel (hy kon die onderskeiding maak!), en gevra of daar nog 'n ander profeet van die Here was (2 Kron. 18:6). Ons behoort ook te bid vir onderskeiding sodat ons kan onderskei tussen wie opregte sieners is en wie nie, maar ten eerste die Here se wee soek, want die Christen wat nie die waarheid liefhet nie, sal nie hierdie onderskeiding kry nie...

-  Nie almal wat "sieners" is in hierdie wereld is sieners van die Here nie (m.a.w. nie alle sieners wat geraadpleeg word, hoor van die Here, en is besig met die Here nie!). Die wat bv. 'n waarseer gaan sien, kry hulle antwoorde by die verkeerde plek! Ons moet wegbly van wereldse sieners en die wat hulle antwoorde op ander plekke kry as by die Here.  'n Vb. waarna ons kan kyk is die van die genadegawes van die Heilige Gees - daar is bv. die gawe van genesing, waar 'n gelowige die gawe ontvang om vir mense te bid en/of hande op te le en hulle word genees, en hierdie genesing (antwoord) kom van die Here;  MAAR daar is ook in satanistiese en new age kringe "geneeshere" wat mense "bonatuurlik" genees - hulle genesing (antwoorde) KOM NIE VAN DIE HERE NIE, maar van die bose.  Ons moet dus verstaan hoe belangrik dit is om te vra "WIE" dit is vir wie ons raadpleeg.  Die wat dooies raadpleeg, is nie besig om die Here te raadpleeg nie.  Die wat afgode raadpleeg, is nie besig om die Here te raadpleeg nie. Die wat geeste wat waarsê, raadpleeg, is nie besig om die Here te raadpleeg nie.  Vir  WIE ons raadpleeg wys in wie ons ons hoop plaas. Christene het geen rede waarom hulle hierdie ander sieners en heidense/afgods- praktyke hoef op te soek nie!  Dit is slegs die ongelowige Christen wat bid volgens eie begeerte, of die wat nie hulle gedagtes vernuwe, of nie vertrou op die Here nie, die wat Hom nie werklik soek en Hom nie raadpleeg nie (Sef. 1:6), of die ongehoorsame Christen wat nie meer antwoorde by die Here kry nie! (soos koning Saul gedoen het), wat sekerlik voel hulle het antwoorde op ander plekke nodig ....? 
Daarom moet elke Christen wat sy antwoorde elders gaan soek, sy eie hart ondersoek en sien wat verkeerd is in sy/haar lewe...

_________________________________________________________________________________
Skrifte:

Gen_25:22  En die kinders het teen mekaar gestoot binne-in haar. Toe sê sy: As dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die HERE te raadpleeg.
Exo_18:15  En Moses antwoord sy skoonvader: Omdat die volk na my kom om God te raadpleeg.
Exo_33:7  En Moses het elke keer ‘n tent geneem en dit vir hom buitekant die laer opgeslaan, ver van die laer af; en hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die HERE wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laer was.
Deu_18:11  of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie.
Jdg_18:5  Toe vra hulle hom: Raadpleeg God tog, dat ons kan weet of ons pad waarop ons reis, voorspoedig sal wees.
1Sa_9:9  Vroeër het die mense in Israel só gesê as hulle gaan om God te raadpleeg: Kom, laat ons na die siener gaan. Want die profeet van teenswoordig het hulle vroeër siener genoem.
1Sa_23:2  Toe raadpleeg Dawid die HERE en vra: Sal ek gaan en daardie Filistyne verslaan? En die HERE sê vir Dawid: Gaan en verslaan die Filistyne en verlos Kehíla.
1Sa_23:4  Toe raadpleeg Dawid die HERE nog weer, en die HERE het hom geantwoord en gesê: Maak klaar, trek af na Kehíla, want Ek gee die Filistyne in jou hand.
1Sa_28:7  En Saul sê aan sy dienaars: Soek julle vir my ‘n vrou wat ‘n dodebesweerster is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg. En sy dienaars sê vir hom: Daar is ‘n vrou, ‘n dodebesweerster, in Endor.
1Sa_28:16  En Samuel sê: Maar waarom raadpleeg jy my terwyl die HERE van jou gewyk en jou vyand geword het?
2Sa_5:23  Toe raadpleeg Dawid die HERE, en Hy sê: Jy moet nie optrek nie: trek agter hulle om en val hulle aan vlak voor die balsembosse.
2Sa_20:18  Daarop spreek sy en sê: Vroeër was hulle gewoond om só te sê: Laat hulle Abel maar net raadpleeg! en so het hulle ‘n saak afgehandel.
1Ki_14:5  Maar die HERE het vir Ahía gesê: Kyk, die vrou van Jeróbeam kom om jou te raadpleeg oor haar seun, want hy is siek; so en so moet jy vir haar sê. En toe sy inkom, terwyl sy haar as ‘n vreemde aanstel,
1Ki_22:5  Verder het Jósafat aan die koning van Israel gesê: Raadpleeg tog eers die woord van die HERE.
1Ki_22:7  Maar Jósafat sê: Is hier nie nog ‘n profeet van die HERE, dat ons deur hom kan raadpleeg nie?
1Ki_22:8  En die koning van Israel antwoord Jósafat: Daar is nog een man om deur hom die HERE te raadpleeg; maar ék haat hom, omdat hy oor my niks goeds profeteer nie, maar onheil: Miga, die seun van Jimla. En Jósafat sê: Die koning moet nie so spreek nie!
2Ki_1:2  En Ahásia het deur die tralievenster in sy bo-kamer, in Samaría, geval en siek geword. Toe stuur hy boodskappers uit en sê vir hulle: Gaan raadpleeg Baäl-Sebub, die god van Ekron, of ek van hierdie siekte gesond sal word.
2Ki_1:3  Maar die Engel van die HERE het vir Elía, die Tisbiet, gesê: Maak jou klaar, gaan op, die boodskappers van die koning van Samaría tegemoet, en spreek met hulle: Gaan julle, omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg?
2Ki_1:6  En hulle antwoord hom: ‘n Man het opgekom ons tegemoet en aan ons gesê: Gaan terug na die koning wat julle gestuur het, en spreek met hom: So sê die HERE: Stuur jy, omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg? Daarom sal jy van die bed waar jy op geklim het, nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe.
2Ki_1:16  en met hom gespreek: So sê die HERE: Omdat jy boodskappers gestuur het om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg—is dit omdat daar glad geen God in Israel is om sy woord te raadpleeg nie? —daarom sal jy van die bed waar jy op geklim het, nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe.
2Ki_3:11  En Jósafat vra: Is hier nie ‘n profeet van die HERE, dat ons deur hom die HERE kan raadpleeg nie? Toe antwoord een van die koning van Israel se dienaars en sê: Hier is Elísa, die seun van Safat, wat water op die hande van Elía gegiet het.
2Ki_8:8  Toe sê die koning vir Hásael: Neem ‘n geskenk in jou hand en gaan die man van God tegemoet en raadpleeg die HERE deur hom en vra: Sal ek van hierdie siekte gesond word?
2Ki_22:13  Gaan raadpleeg die HERE vir my en vir die volk en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is; want die grimmigheid van die HERE is groot wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek om te handel volgens alles wat ons voorgeskrywe is nie.
2Ki_22:18  Maar aan die koning van Juda wat julle stuur om die HERE te raadpleeg, aan hom moet julle só sê: So spreek die HERE, die God van Israel: Wat die woorde betref wat jy gehoor het—
1Ch_14:14  Toe raadpleeg Dawid God weer, en God het aan hom gesê: Jy moet nie agter hulle aan optrek nie; trek om, van hulle af weg, en val hulle vlak voor die balsembosse aan.
2Ch_18:4  Verder het Jósafat aan die koning van Israel gesê: Raadpleeg tog eers die woord van die HERE.
2Ch_18:6  Maar Jósafat sê: Is hier nie nog ‘n profeet van die HERE, dat ons deur hom kan raadpleeg nie?
2Ch_18:7  En die koning van Israel antwoord Jósafat: Daar is nog een man om die HERE deur hom te raadpleeg; maar ék haat hom, want hy profeteer oor my niks goeds nie, maar altyd onheil; dit is Miga, die seun van Jimla. En Jósafat sê: Die koning moet nie so spreek nie!
2Ch_34:21  Gaan raadpleeg die HERE vir my en vir die wat in Israel en in Juda oorgebly het, oor die woorde van die boek wat gevind is; want groot is die grimmigheid van die HERE wat oor ons uitgestort is, omdat ons vaders die woord van die HERE nie gehou het om te handel volgens alles wat in hierdie boek voorgeskrywe is nie.
2Ch_34:26  Maar aan die koning van Juda wat julle stuur om die HERE te raadpleeg, aan hom moet julle só sê: So spreek die HERE, die God van Israel: Wat die woorde betref wat jy gehoor het—
Isa_8:19  En as hulle vir julle sê: Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê, wat piep en mompel—moet ‘n volk nie sy God raadpleeg nie; moet vir die lewendes die dooies gevra word?
Isa_19:3  En die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en sy planne sal Ek verwar; dan raadpleeg hulle die afgode en die besweerders en die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê.
Isa_30:2  wat gaan om na Egipte af te trek, en hulle raadpleeg my mond nie, om toevlug te soek onder die beskutting van Farao en om te skuil in die skaduwee van Egipte.
Isa_65:1  Ek het My laat raadpleeg deur wie na My nie gevra het nie; Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; aan ‘n nasie wat na my Naam nie genoem is nie, het Ek gesê: Hier is Ek, Hier is Ek!
Jer_21:2  Raadpleeg tog die HERE vir ons, want Nebukadrésar, die koning van Babel, voer oorlog teen ons; miskien sal die HERE met ons handel volgens al sy wonders, sodat hy van ons af wegtrek.
Jer_37:7  So spreek die HERE, die God van Israel: So moet julle sê aan die koning van Juda wat julle na My gestuur het om My te raadpleeg: Kyk, die leër van Farao wat uitgetrek het om julle te help, sal teruggaan na sy land, na Egipte toe;
Eze_14:3  Mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit—sou Ek My dan werklik deur hulle laat raadpleeg?
Eze_14:7  Want elke man uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat in Israel vertoef, wat hom afsonder en My nie navolg nie en sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom, dat dié My vir hom kan raadpleeg—hom sal Ek, die HERE, self antwoord gee.
Eze_20:1  En in die sewende jaar, in die vyfde maand, op die tiende van die maand, het daar manne uit die oudstes van Israel gekom om die HERE te raadpleeg; en hulle het voor my gaan sit.
Eze_20:3  Mensekind, spreek met die oudstes van Israel en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Kom julle om My te raadpleeg? So waar as Ek leef, gewis, Ek laat my deur julle nie raadpleeg nie, spreek die Here HERE.
Eze_20:31  ja, deur die aanbieding van julle offergawes, deur julle seuns deur die vuur te laat gaan, is julle verontreinig met al jul drekgode tot vandag toe—en sou Ek My deur julle laat raadpleeg, o huis van Israel? So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, Ek laat My deur julle nie raadpleeg nie!
Eze_21:21  Want die koning van Babel gaan staan waar die paaie uitmekaarloop, by die begin van die twee paaie, om van waarsêery gebruik te maak: hy skud die pyle, raadpleeg die huisgode, bekyk die lewer.
Hos_4:12  My volk raadpleeg sy hout, en sy staf moet hom die inligting gee; want ‘n gees van hoerery het hulle verlei, en deur hulle hoerery het hulle van hul God afvallig geword.
Zep_1:6  Ook die wat van die HERE afvallig word en wat die HERE nie soek en Hom nie raadpleeg nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1Sa_9:9  Vroeër het die mense in Israel só gesê as hulle gaan om God te raadpleeg: Kom, laat ons na die siener gaan. Want die profeet van teenswoordig het hulle vroeër siener genoem.
1Sa_9:11  Terwyl hulle die opdraand na die stad opgaan, kom hulle meisies teë wat uitgaan om water te put, en vra vir hulle: Is die siener hier?
1Sa_9:18  En Saul het nader gekom na Samuel binne-in die poort en gevra: Wys my tog waar die huis van die siener is?
1Sa_9:19  Daarop het Samuel Saul geantwoord en gesê: Ek is die siener! Gaan voor my uit op na die hoogte, dan kan julle vandag saam met my eet; en ek sal jou môre vroeg laat gaan; en alles wat in jou hart is, sal ek jou te kenne gee.
2Sa_15:27  Verder het die koning aan die priester Sadok gesê: U is tog siener? Gaan in vrede na die stad terug, en julle twee seuns, Ahímaäs, jou seun, en Jónatan, die seun van Abjatar, met julle saam.
2Sa_24:11  Toe Dawid die môre opstaan—die woord van die HERE het naamlik tot die profeet Gad, die siener van Dawid, gekom en gesê:
2Ki_17:13  En die HERE het Israel en Juda gewaarsku deur die diens van elke profeet en elke siener en gesê: Bekeer julle van jul verkeerde weë en onderhou my gebooie, my insettinge, volgens die hele wet wat Ek julle vaders beveel het, en wat Ek deur die diens van my diensknegte, die profete, vir julle gestuur het.
1Ch_9:22  Hulle almal wat as drumpelwagters uitgesoek was, was twee honderd en twaalf; hulle is in hul dorpe in die geslagsregister opgeneem. Dawid en die siener Samuel het hulle in hul ampsplig bevestig.
1Ch_21:9  En die HERE het met Gad, die siener van Dawid, gespreek en gesê:
1Ch_25:5  Hulle almal was seuns van Heman, die siener van die koning in die woorde van God. Om hom te versterk, het God aan Heman veertien seuns en drie dogters gegee.
1Ch_26:28  ook alles wat die siener Samuel geheilig het, en Saul, die seun van Kis, en Abner, die seun van Ner, en Joab, die seun van Serúja—wie ook al iets geheilig het, was onder bewaring van Selómot en sy broers.
1Ch_29:29  En die geskiedenis van koning Dawid, die vroeëre en die latere, kyk, dit is beskrywe in die Geskiedenis van die siener Samuel en in die Geskiedenis van die profeet Natan en in die Geskiedenis van die siener Gad,
2Ch_9:29  En die verdere geskiedenis van Salomo, die vroeëre sowel as die latere, is dit nie beskrywe nie in die Geskiedenis van die profeet Natan en in die Profesie van Ahía, die Siloniet, en in die Gesigte van die siener Jedi oor Jeróbeam, die seun van Nebat?
2Ch_12:15  En die geskiedenis van Rehábeam, die vroeëre en die latere, is dit nie beskrywe in die Geskiedenis van die profeet Semája en van die siener Iddo, volgens geslagsregister nie? En daar was gedurigdeur oorloë tussen Rehábeam en Jeróbeam.
2Ch_16:7  En in dié tyd het die siener Hanáni na Asa, die koning van Juda, gekom en aan hom gesê: Omdat u op die koning van Aram gesteun en nie op die HERE u God gesteun het nie, daarom het die leër van die koning van Aram uit u hand vrygeraak.
2Ch_16:10  Maar Asa het hom vererg vir die siener en hom in die gevangenis gesit, want hy was hieroor woedend op hom; ook het Asa in dieselfde tyd sommige uit die volk verdruk.
2Ch_19:2  het die siener Jehu, die seun van Hanáni, uitgegaan hom tegemoet, en aan koning Jósafat gesê: Moet ‘n mens die goddelose help, en het u lief die wat die HERE haat? Daarom kom daar nou ‘n toorn op u van die HERE.
2Ch_29:25  En hy het die Leviete opgestel by die huis van die HERE met simbale, met harpe en siters volgens die gebod van Dawid en van Gad, die siener van die koning, en van die profeet Natan; want die HERE het dit so beveel deur die diens van sy profete.
2Ch_29:30  Daarop gee koning Jehiskía en die owerstes aan die Leviete bevel om die HERE te prys met die woorde van Dawid en van Asaf, die siener; en hulle het met blydskap die lofsang aangehef en gebuig en aanbid.
2Ch_35:15  En die sangers, die seuns van Asaf, was op hulle plek volgens die bevel van Dawid en van Asaf en Heman en Jedútun, die siener van die koning, en die poortwagters by elke poort; hulle het nie nodig gehad om van hulle diens af weg te gaan nie, want hulle broers, die Leviete, het dit vir hulle berei.
Amo_7:12  Toe sê Amásia vir Amos: Gaan weg, siener, vlug na die land Juda en eet daar brood en profeteer daar!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saterdag, 25 Maart 2017

Hoereer / Hoerery / Hoereerders

In hierdie blogpost gaan ons kyk na die begrip "hoerery" en hoe dit beskryf word in die Skrif, m,a.w. wat nou eintlik gesien word as HOERERY.
 ________________________________________________________________
In die eerste kerke was die onderwerp van vleeslike gemeenskap buite die huwelik baie ernstig en iets wat sterk aangespreek is.  Inteendeel, die wat vleeslike gemeenskap buite die huwelik beoefen het, het bekend gestaan as HOEREERDERS.  Selfs in Ou Testamentiese tye was dit ook nie onder gelowiges geduld nie (Deut. 23:17...).  As 'n man met 'n meisie vleeslike gemeenskap het terwyl hulle nie getroud is nie, was hy beskuldig daarvan dat hy die meise soos 'n hoer behandel! (Gen. 34:31).  En in soortgelyke gevalle -waar 'n man 'n jongmeisie aangryp en met haar gemeenskap het- (nou nie hier bedoel in geval van verkragting nie, want daar was ander reels in daardie geval), dan was dit van hom verwag om met haar te trou (Deut. 22:28,29) - want as hulle nie trou nie, word dit gereken as "hoerery". Ook die wat getroud was, maar buite die huwelik vleeslike gemeenskap beoefen, het bekend gestaan as HOEREERDERS. Selfs wanneer 'n man van sy vrou skei en 'n ander trou (met wie hy dus vleeslike gemeenskap het), is dit gesien as HOERERY (hy pleeg dus egbreuk teen sy huweliksmaat)(Mark. 10:11). Enige iemand wat vleeslike gemeenskap het buite die huwelik, is besig om te hoereer (behalwe in 'n sekere geval, waar dit geskied ter bewaring vd nageslag...).
Waar die woorde "hoereer" of "hoerery" in die Skrif gebruik word, kan dit of
-(1) (letterlik) verwys na "deelname aan onwettige vleeslike gemeenskap (Num. 25:1; Deut. 22:20,21; 1 Sam. 2:22;  Matt. 5:28; 1 Kor. 5:11,1 ens.),  of
-(2) (figuurlik) verwys na "afgodediens" (bv. Jer. 3:9; Eks. 34:15 ens.).
In sommige skrifte is dit nie heeltemal duidelik na of dit verwys na die letterlike of die figuurlike nie (bv. Ef. 5:3);  alhoewel in meeste skrifte is dit duidelik om te onderskei;  en in sommige skrifte kan die betekenis (van of dit letterlik of figuurlik bedoel) afgelei word deur die konteks van die skrif (bv. 1 Thess. 4:3).

TOG, in Kol. 3:5 word enige iets soos hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid vergelyk met AFGODEDIENS!, wat dan ook meer verwys na die "figuurlike" - want hierdie dinge gaan alles oor "waardeur iemand BESOEDEL word" .

(1Kor. 6:15)  Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van ‘n hoer maak? Nee, stellig nie!
(1Kor. 6:16)  Of weet julle nie dat hy wat ‘n hoer aanhang, met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê Hy, sal een vlees wees.
(1Kor. 6:17)  Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.
(1Kor. 6:18)  Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam.
(1Kor. 6:19)  Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?
(1Kor. 6:20)  Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.  Enige vorm van VLEESLIKE GEMEENSKAP is hoerery wanneer dit onwettig (m.a.w. waar nie toegelaat nie) gebeur - heelwat vb.e hiervan word ook in die skrif genoem, bv.:  vleeslike gemeenskap met jou naaste se vrou, of met jou broer se vrou, of as 'n man sy broer se vrou neem, of 'n manspersoon wat vleeslike gemeenskap het met 'n ander man, of vrou met vrou, of 'n man of vrou met 'n dier, of 'n man met sy tante of skoonmoeder of skoondogter, of waar 'n man en sy seun vl. gemeenskap het met dieselfde meisie......ens.
(http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/01/gemeenskap-vleeslike-gemeenskap.html). Dit is slegs BINNE DIE HUWELIK wat vleeslike gemeenskap tussen 'n man en vrou WETTIG is (en natuurlike die uitsonderlike geval, terwille van die bewaring van nageslag...).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING:
(rol af vir 'n vollediger UITEENSETTING)

(1)  Om te hoereer is SONDE. Christene moet verstaan dat hulle nie toegelaat word om te hoereer nie (Kol. 3:2-10), en is veronderstel om dit self te weet as hulle die Heilige Gees van God het en bely dat hulle glo. 
Wanneer ons egter praat van die tema "hoereer of hoerery", verwys dit nie slegs na 
-(A) die wat onwettige lus of begeertes beoefen of koester en bevredig nie, maar dit verwys ook na
-(B) die wat besig is met afgods en/of heidense praktyke. Baie Christene wat tog nie die letterlike sonde pleeg van hoerery nie, is wel besig met afgods - of heidense praktyke - WAT ook NIKS ANDERS IS AS "hoerery"! En soos ons in Kol. 3:5 gesien het, word dinge soos gierigheid, slegte begeertes ("evil concupiscence" - om dit te begeer wat nie toegelaat word nie), hartstog ("inordinate affection" - wellus), onreinheid en hoerery ook gesien as "afgodediens". 

(2)  Deur die sonde van hoerery word iemand ONREIN.  Jesus Christus het ook op verskeie geleenthede dit duidelik gemaak dat hoerery nie aanvaarbaar is nie (Mark. 7:20-23; Openb. 2:18-29; 21:8), en het verder verklaar dat hierdie sondes (wat terloops begin by die gedagtes van die hart) die mens ONREIN maak!  Hy het ook o.a. die gemeente van Thiatire sterk aangespreek omdat hulle die vrou Isebel toegelaat het om lering te gee, 'n vrou deur wie die gemeente aangemoedig was om te hoereer en afgodsoffers te eetVerder het die apostels ook hierdie sonde aangespreek in die eerste gemeentes (1 Kor. 6:10; 5:1,2,9,10; 1 Tim. 1:8-10; Rom. 1:28; ens.), en is "hoerery" een van die 4 dinge wat hulle die "Christene uit die heidene" direk verbied het om te doen! (Hand. 15:20,29; 21:25) - as daar dan sondes is wat hulle wou uitlig bo enige ander, dan was "hoerery" een van hulle!..  Ook aan die gemeente van die Thessalonicense het Paulus en Silvánus en Timótheüs geskrywe dat hulle hul moet onthou van die hoerery; en het hulle Jesus se woorde bevestig waarin Hy verklaar het dat hierdie sonde iemand ONREIN maak ("God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking" - 1 Thess. 4:1-7). Aan die gemeente van Korinthiers en Efesiers het Paulus ook verklaar dat geen HOEREERDERS of ONREINES die koninkryk van God sal beerwe nie (1 Kor. 6:10; Ef. 5:5)....  

(3)  In die N.T. word Christen mans beveel om elk sy eie vrou te he (m.a.w. net EEN vrou); en elke vrou haar eie man -  HOEKOM?  -1 Kor. 7:2:  "...... vanweë die hoererye....."!  In die vroee Bybelse tye was dit egter nie snaaks om meer as een vrou te he nie - baie het wel elk net een vrou gehad bv. Noag, Isak, Josef, Moses, Boas, Job, Jesaja ens.  Alhoewel dit tog algemeen was in die ou tye vir sekere mans om meer as een vrou te he, weet ons nie of dit regtig die Here se goedkeuring weggedra het nie, want die wet maak selfs voorsiening vir die met 2 vroue (Deut. 21:15)(natuurlik ook met die bedoeling om die reeds bestaande situasie te beheer...). Dit is tog interessant om te merk dat die Here hulle ook nie belet het om meer as een vrou te he nie (kyk selfs vir Jakob...); alhoewel, sekeres was wel belet, bv. die koning" in Deut. 17:17.  Daar is egter geen Nuwe Testamentiese vb. genoem van 'n Christen wat meer as een vrou gehad het nie, maar die wat enige amp in die kerk gedra het, was spesifiek beveel om nie meer as een vrou te he nie (Tit. 1:6; 1 Tim. 3:2,12), en die mans in die gemeentes was ook beveel om elkeen net sy eie vrou te he.  DIE REDE WAAROM HIERDIE SO 'N ERNSTIGE SAAK was in die eerste gemeentes (en selfs soos WET neergele is!), WAS OMDAT DIE TOELATING VAN MEER AS EEN VROU IN DIE VERLEDE "HOERERY" VEROORSAAK HET.  Die sonde van hoerery was ernstig genoeg dat so 'n wet neergele moes word. Ook in 1 Thess. 4:3-5 is daar geskryf aan die gemeente van Thessalonisense dat hulle hul moet onthou van hoerery en daarom elke man liewer "sy eie vrou moet verkry" (1 Thess. 4:3-5). "Egbreuk" word ook gesien as "hoerery" (vleeslike gemeenskap BUITE DIE HUWELIK).  In beide die gevalle van " 'n man met een vrou", of " 'n man met meer as een vrou", sou vleeslike gemeenskap nie gesien word as sonde WAAR DIT BINNE DIE HUWELIK plaasvind nie (Hebr. 13:4...), maar wel waar dit buite die huwelik plassvind (behalwe natuurlik in die uitsonderlike geval van "bewaring van nageslag"...).  Die een wat hoereer is besig om hom -of haarself daardeur te VERONTREINIG (http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/10/rein-onrein-verontreinigingreinig.html).

(4)  In Gal. 5:19 word "hoerery" genoem as een van die "WERKE VAN DIE VLEES" - dit is 'n sonde (1 Sam. 2:22; Lev. 19:29; 1 Thess. 4:3; Kol. 3:5; Ef. 5:3; Gal. 5:19; 1 Kor. 6:13-18 en 5:1,9,10; Rom. 1:29; Hand. 21:25; Mark. 7:21; 1 Tim. 1:10; Hebr. 13:14; Openb. 21:8 en 22:15...).  Die Christen wat deur die Gees wandel, is nie veronderstel om die begeerlikhede van die vlees te volbring nie... (Gal. 5:16).  Christene wat hoereer (hetsy letterlik gesproke deur ontoelaatbare vleeslike gemeenskap, OF figuurlik gesproke deur afgodsdiens) sonder om hulle te bekeer daarvan, sal hierop geoordeel word wanneer Christus Jesus terugkom.  Skrifte soos 1 Kor. 6:10 en Ef. 5:5 maak dit duidelik dat geen hoereerders of onreines die koninkryk sal beerwe nie. Openb. 22:14 en 15 verklaar ook dat "hoereerders" BUITEKANT sal wees en nie sal ingaan in die nuwe stad Jerusalem nie, en volgens Openb. 21:8 sal o.a. die hoereerders ook in die poel van vuur opeindig (nl. "die tweede dood"). Christene wat hoereer is ONGEHOORSAAM  en nie besig om die Here te dien nie, maar hulleself.  Hulle is besig om teen hulle eie liggame te sondig en hulleself so te besoedel.  Dit is duidelik dat as hulle steeds soos ongehoorsames wil lewe, hulle "die wet nodig het"!  (1 Tim. 1:8-10). Sommige Christene reken dat omdat hulle reeds gesien word as kinders van die koninkryk met die hoop op saligheid (en l.w. "hoop"), geen soort onreinheid hulle van hulle saligheid kan berowe nie;  maar die waarheid is dat as hulle nie hierdie aanhoudende sondes bely en laat staan nie, hulle vrug teen hulle sal getuig wanneer Christus Jesus terugkom (http://warechristene.blogspot.co.nz/p/blog-page.html).  Die Christen wat 'n gewoonte het om te hoereer en dit nie bely en afle nie, sal wanneer Christus terugkom, gereken word as 'n "hoereerder", en kan dan nie verwag om die opstanding tot lewe te ontvang nie, maar inteendeel opstaan tot veroordeling (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/die-opstanding-dooies-sal-herlewe.html).  Christene mag nie hulle vryheid gebruik "om te sondig" en so die werke van die vlees te akkomodeer nie (Gal. 5:13,19).  "Geloof sonder die werke van die wet" bevestig wel die wet, ja! -in die sin van dat die werke van die wet nie saligheid kan bring nie (m.a.w. die offers wat nie volkome reiniging kan bring nie, en die kennis wat nog verborge was onder die wet of verkeerd verstaan is)(want elkeen wat staatmaak op die hoop dat die werke vd wet hulle tot saligheid kan lei, val onder die vloek vd wet omdat hulle dit nie kan onderhou nie - so dit kan hulle nie saligheid gee nie!)(rol af tot heel onder vir skrifte hieroor), maar ons moet dit nie verwar met die werke van "gehoorsaamheid aan die Here" nie, want in hierdie sin is geloof sonder werke wel dood! (Jak. 2:18,20)(Joh. 15:5; Luk. 6:47; Joh. 8:47; Hand. 3:23...) - want "werke" (gehoorsaamheid / ongehoorsaamheid) bewys of iemand werklik GLO of nie...  

(5)  Enige iemand wat vleeslike gemeenskap het, word eintlik na regte daardeur "besoedel", maar in die huwelik BEHOORT TWEE MENSE SE SKAAMTE AAN MEKAAR (Lev. 18:8...), en word hulle dus nie besoedel solank vleeslike gemeenskap in die huwelik plaasvind nie.  Dus, in die huwelik word vleeslike gemeenskap nie gesien as sonde nie (en word huweliksmaats nie daardeur besoedel nie) (alhoewel tog wel "besoedel" in die sin van  "maagdelik" onrein, maar nie onrein a.g.v. sonde nie).  Hoekom?:  -want die HUWELIK is HEILIG (in die huwelik is hulle afgesonder vir mekaar)(en is hulle is terloops EEN).  Binne die huwelik is vleeslike gemeenskap geoorloof (1 Kor. 7:28)(1 Tim. 4:3-5). Buite-egtelike gemeenskap is egter dieselfde as hoerery, want dit veroorsaak dat dit wat veronderstel is om slegs IN DIE GEHEIM tussen die twee getroudes gedeel te word, nou "ontbloot" word. Die begrip "skaamte ontbloot" gaan nie net oor om iemand kaal te sien nie, maar word veral gebruik in konteks met "waar vleeslike gemeenskap verkeerdelik plaasvind" (en verwys ook na gevalle van waar mense nie toegelaat word om met mekaar te trou nie, bv. naaste bloedverwante ens...). In die huwelik word dit wel toegelaat om mekaar se skaamte te ontbloot, maar nie buite die huwelik nie. In sekere ander gevalle, soos waar 'n broer gemeenskap het met sy oorlede broer se vrou met die doel om die broer se naam te laat voortleef, word dit wel toegelaat dat hulle in daardie geval mekaar se skaamte mag ontbloot, en dus hier nie gesien as "hoerery" nie, omdat dit dan geskied ter wille van die bewaring vd nageslag...(Deut. 25:5-10; Gen. 38)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/01/gemeenskap-vleeslike-gemeenskap.html
(http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/01/heilig-onheilig-ontheilig-opsomming.html)


(6)  BESOEDELING deur vleeslike gemeenskap, soos in die geval van hoerery, is een van die sondes wat BLOEDSKULD veroorsaak (en terloops, bloedskuld besoedel ook "die land"!)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/bloedskuld-1.html).  In die Ou bedeling was enige iemand met bloedskuld, VERVLOEK (Deut. 27; Eks. 21:12; Gen. 9:5...).  "Bloedskuld" was die gevolg van sekere sondes:  "SONDE WAT DIE DOOD VERDIEN".  Daar was geen offer onder die wet van Moses wat vir hierdie soort sonde kon betaal nie.  Soos ons weet, kan vergifnis slegs plaasvind deur bloedvergieting, maar die bloed van stiere en bokke kon nie vir sondes betaal WAT DIE DOOD VERDIEN (bloedskuld veroorsaak) het nie.  Daarom moes die met bloedskuld MET HULLE EIE BLOED BETAAL! Hulle was VERVLOEK.  Maar wat baie nie besef nie is dat dieselfde sondes wat bloedskuld veroorsaak het in die O.T., steeds bloedskuld veroorsaak in die Nuwe Testament!, en diesulkes terloops steeds as die vervloektes gereken word (Rom. 1:18-32) (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/bloedskuld-3.html), behalwe natuurlik waar iemand sy sonde bely en hom bekeer en sy hoop plaas in die Here Jesus Christus! (in Hom glo) -  want Christus Jesus se bloed-offer was wel volkome en kan wel hierdie soort sondes reinig! (in daardie sin was die wet nie volkome nie, maar Christus se offer is wel)(Gal 3:13 - "Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—"). MAAR WAT WORD VAN DIE CHRISTEN WAT NADAT HY GEREINIG IS, WEER DIE SONDE BEGIN DIEN?  Hier moet ons onderskei tussen die wat hulle sondes bely en neerle, en die wat daarin voortstap sonder om hulle daarvan te bekeer tot die Here, want as 'n Christen weer agter die sonde aan begin "hoereer" en opeindig met bloedskuld en weier om hom daarvan te bekeer, dan staan hy die gevaar om eendag onder "die vervloektes" te val wanneer Christus Jesus terugkom... 
_________________________________________________________________________________UITEENSETTING en SKRIFTE:
-------------------------------------------
(onderstaande is soos 'n vollediger uiteensetting van bogenoemde opsomming, met heelwat meer skrifte en verduidelikings)
_________________________________________________________________________________
OPSOMMING GRIEKSE EN HEBREEUSE BETEKENISSE:

 hoereer (fornication)(1 Kor. 10:8; Openb. 2:14,20...):
(Gr.) porn-yoo'-o;  -om soos 'n hoer op te tree, om deel te neem aan onwettige lus, om afgodery te praktiseer.
(Hebr.) zaw-naw' (harlot)(Hos. 3:3; 4:10,14,15,18; Amos 7:17; Eseg. 20:30; Jer. 2:20; Jes. 57:3; 2 Kron. 21:11,13; Deut. 22:21; Num. 52:1; Num. 15:39; Lev. 20:5; Lev. 19:29; Lev. 17:7; Eks. 34:15,16; Hos. 4:12,13; Eseg. 16:41; Lev. 19:29) :  - letterlik: om te hoereer;  figuurlik gesproke: om afgodery te praktiseer.  Word in meeste skrifte figuurlik gebruik (soos 2 Kron. 21:11,13...), maar ook letterlik soos in (Deut. 22:21).

hoerery,e / hoereer (whoredoms)(fornication) (Eseg. 16:34; Eseg. 23:43...):
(Hebr.) taz-nooth' (Eseg. 23:8,17; 16:29):  - letterlik: om te hoereer;  figuurlik gesproke: om afgodery te praktiseer - hoererye of afgodediens.  Vergelyk met Eseg. 6:9.

(Gr.) por-ni'-ah (fornication)(Openb. 2:21: 9:21; 14:8; 19:2; 18:3; 17:2,4; 2 Kor. 12:21; Ef. 5:3; Kol. 3:5; 1 Thess. 4:3; 1 Kor. 6:13; 5:1; Rom. 1:29; Hand. 21:20,25,29; Mark. 7:21; Matt. 5:32; 15:19; 19:9;     :  - letterlik: hoerery (ingesluit "om te hoereer" en "bloedskande");  of figuurlik, afgodery.  In sekere skrifte is ons nie seker of dit slegs letterlik bedoel of ook figuurlik nie, bv. Openb. 2:21, Kol. 3:5 ens.  In ander skrifte soos 1 Thess. 4:3 is dit egter duidelik volgens die konteks (kyk bv. v.4) dat dit daar verwys na onwettige wellus.
(Hebr.) zen-ooth' of zaw-noon' (whoredom)(Hos. 6:10; Hos. 2:2,4; Eseg. 43:7,9; 23:27; Jer. 3:9; 13:27; Num. 14:33; Gen. 38:34 ):  -  letterlik: hoerery; of figuurlik afgodediens.

hoereerder (whormonger):
(Gr.) por'-nos (Openb. 22:15; 21:8; Hebr. 13:4; 1 Tim. 1:10; 1 Kor. 6:10; 1 Kor. 5:9,10;   ): - prostituut, of "iemand wat hoereer" - hetsy letterlik of figuurlik bedoel.
_________________________________________________________________

Die Skrif verklaar dat geen HOEREERDERS die koninkryk van God sal beerwe nie (1 Kor. 6:10):


Volgens Openb. 21:8 sal hoereerders in die poel van vuur opeindig.  Al sou iemand ook bely dat hy glo, maar 'n hoereerder, kan hy nie verwag om die opwekking tot ewige lewe te verkry nie;  inteendeel sal hy die tweede dood verkry (in die poel van vuur gegooi word) as hy hom nie bekeer van sy sonde en die afle nie! En kyk gerus die vorige van bg. vers:- Openb. 21:7 - "Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees". Dit is slegs die OORWINNAARS wat alles sal beërwe, nie die ONGEHOORSAMES nie.

Kyk ook Openb. 22:15 wat verklaar dat dit slegs die GEHOORSAMES is ("die wat sy gebooie doen") wat sal reg hê op die boom van die lewe en ingaan in die nuwe stad Jerusalem - die wat GEHOORSAAM is aan die Here Jesus Christus!  Maar wie is BUITE?  - (v. 15) "Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen.

'n Christen wat egter in hierdie sonde oortree maar sy sonde bely en hom bekeer daarvan, kan natuurlik vergifnis ontvang in Jesus Christus, maar wat van die Christen wat afvallig word in hierdie sonde en hom nie daarvan bekeer nie?  Hy sou bekend staan as 'n "hoereerder".  Sonde bring nie onmiddellik die dood voort nie, maar dit is eers wanneer dit tot volle ontwikkeling kom wat dit die dood voortbring  (Jak. 1:15).   Party dink dat omdat hulle alreeds kinders van die Here is en vergifnis van sondes ontvang het, dit geensins hulle saligheid kan beinvloed as hulle in sondes stap waarvan hulle hul nie bekeer nie, maar natuurlik is dit nie heeltemal korrek nie!  Christene wat hoereer en hulle nie daarvan bekeer nie, speel 'n gevaarlike speletjie en is besig met "sonde tot die dood" (m.a.w. :"besig met sonde wat die dood voortbring")(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/wat-is-die-sonde-tot-die-dood.html). Ons word wel nie gered deur werke nie omdat ons nie deur werke saligheid kan verkry nie, maar ons moet ook verstaan dat geloof sonder werke dood is! (m.a.w. waar iemand ONGEHOORSAAM is)(Rom. 3:31; Jak. 2:20,26), want die een wat saligheid ontvang deur geloof, dien nie meer homself nie (en dien nie meer die sonde nie), maar dien nou die Here! - en niemand kan twee here dien nie... Oorwinning deur geloof beteken juis dat die wat uit God gebore is, ook die is wat GEHOORSAAM is aan die Here!  Hy oorwin m.a.w. die sonde deur die geloof, maar as iemand weer die sonde begin dien, dan het hy nie geloof nie!  (Gehoorsaamheid is dus ook 'n bewys van wie kinders van die geloof is...).
------------------------------------------------
 Wanneer dit kom by die onderwerp van "sondes", moet ons verder ook onderskei tussen wetend en ontwetende sondes (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/05/wat-word-bedoel-met-onwetende-sonde.html), 
en tussen daad en aanhoudende sondes (http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/01/is-daar-iets-soos-groot-en-klein-sonde.html)...  Elkeen wat kundig word oor sy sonde moet hom bekeer daarvan, want as hy hom nie daarvan bekeer nie, dan verkies hy om ongelowig te wees.  
_________________________________________________________________


Hoerery maak iemand ONREIN (Matt. 15:19,20), 
(en is iets wat "uit die hart kom"): 

(Mar 7:20)  En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein.
(Mar 7:21)  Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord,
(Mar 7:22)  diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.
(Mar 7:23)  Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.
Onreinheid word nie gemeet aan hoe skoon of higienies iemand is nie, maar dit gaan oor wat in sy hart aangaan. Christene moet DAAGLIKS gedagtes en kennis wat teen God gewerp is, gevange neem, en hulle gedagtes plaas op die dinge daarbo.  Dan sal hulle nie die vlees gehoorsaam nie. Christene wat verkeerde gedagtes koester en/of eerder ag gee op valse leerstellings wat hulle sonde regverdig en hulle in die gehoor streel, sukkel om "die bose te oorwin".  

-In Gal. 5:19 word "hoerery" genoem as een van "die werke van die vlees";  m.a.w. so iemand laat hom nie deur die Gees lei nie! Die Christen wat egter deur die Gees wandel, volbring nie die begeerlikhede van die vlees nie (Gal. 5:16). 

- Hoerery veroorsaak bloedskuld (en bloedskuld ontheilig die land). In die Ou Testament was die wat hoereer vervloek en moes doodgemaak word (Deut. 22:21; Lev. 21:9...)(bloedskuld)- hulle moes met hulle eie lewens betaal vir die bloedskuld.  In die Nuwe Testament is daar vergifnis in Christus Jesus ook vir hierdie soort sondes wat bloedskuld veroorsaak het (en Hy het met Sy eie bloed daarvoor betaal), maar NATUURLIK MET VOORWAARDES.  Iemand kan bv. nie vergifnis ontvang as hy hom nie tot die Here bekeer (om Hom gehoorsaam te wees) nie - dit is wanneer hy hom bekeer dat sy sondes afgewas kan word.  Bekering tot die Here beteken dat so iemand kies om die Here te dien, nie die sonde nie (hy wil m.a.w. die Here gehoorsaam, nie sy eie vlees nie). Deur die afwassing van sonde deur die Christelike waterdoop is nie net 'n teken van hoe iemand skoongemaak word van alles waardeur hy onrein geword het nie, maar is ook 'n teken van die hoop op finale oorwinning oor die sonde wanneer Jesus Christus hom eendag opwek tot lewe met 'n verheerlikte liggaam.  Die Christelike doop verwys o.a. na hoe elke kind van God nou reeds groei in die Here en so daagliks oorwinning verkry oor die vlees, want hy het die sondige vlees afgesterwe en opgestaan in 'n nuwe lewe. http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/09/die-christelike-doop.html
_________________________________________________________________________________

(Gen 2:24)  Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.(Gen 2:25)  En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.
DIE MAN EN VROU WAT IN HUWELIK IS, IS SOOS EEN VLEES, EN HET (dus) MAG OOR MEKAAR SE LIGGAME.  Hulle word toegelaat om vleeslike gemeenskap te he, want hulle word soos een vlees gesien.  (1Kor. 7:1-4 - "Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het—dit is goed vir ‘n man om ‘n vrou nie aan te raak nie. Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê. Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou".  - m.a.w., SOOS EEN VLEES!
(Mat 19:4)  En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie,(Mat 19:5)  en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;(Mat 19:6)  sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.

Nie alle vorme van "gemeenskap" word toegelaat nie! (http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/01/gemeenskap-vleeslike-gemeenskap.html)  Die woord "gemeenskap" word gewoonlik gebruik in konteks met mense WAT IETS DEEL (en verwys nie altyd na vleeslike gemeentskap nie) -  in baie skrifte verwys "gemeenskap" na "vleeslike gemeenskap" - dit wat die huwelikspaar met mekaar DEEL. Die mens word nie toegelaat om met diere vleeslike gemeentskap te he nie, en word ook nie toegelaat om met enige ander mens vleeslike gemeenskap te he nie.  Vleeslike gemeenskap is slegs wettiglik toelaatbaar IN DIE HUWELIK, of in die geval waar dit toegelaat word terwille van die bewaring van nageslag. 
Ander vorme van gemeenskap waarvoor die Christen versigtig moet wees, is:
-  waar daar geDEEL word in afgodsoffers (m.a.w. ook heidense praktyke) - want dit veroorsaak "gemeenskap met duiwels" (1 Kor. 10:19-20) - EN WORD TERLOOP GEESTELIK OOK GESIEN AS HOERERY!;
-   waar daar in dieselfde juk getrek word met ongelowiges (saam met hulle stap in ongeregtigheid) - dit veroorsaak "gemeenskap met die duisternis" (2 Kor. 6:14; 1 Joh. 1:6); en "gemeenskap met sondes" (1 Tim. 5:22).  In Ef. 5 word die woorde "gemeenskap met duisternis ook gebruik in konteks met o.a. "hoerery"!;
-   gemeenskap met ongehoorsame broer of suster wat reeds tot insig gebring is, maar steeds ongehoorsaam is (en met rede om hom/haar skaam te maak)(m.a.w., gemeenskap word hier nie totaal belet nie, maar aangemoedig om te vermy sodat die broer of suster skaam word en so tot bekering aangemoedig word) - (2 Thess. 3:14)
-   gemeenskap met die wat nie bly in die leer van Christus nie en 'n ander leer bring, of die wat bely dat Christus nie in die vlees gekom het nie - want gemeenskap met diesulkes veroorsaak "gemeenskap met hulle bose werke" (2 Joh. 1:11).   
________________________________________________________________________________

Volgens Openb. 21:7,8 is dit slegs "die wat oorwin" wat alles sal beerwe.  Die vreesagtiges, ongelowiges, gruwelikes, moordenaars, HOEREERDERS, towenaars, afgodedienaars en leuenaars word nie gesien as "die wat oorwin" nie. Iemand wat in hierdie sondes stap sonder om hom te bekeer, kan nie bely dat hy 'n OORWINNAAR is nie. Die Bybel maak dit duidelik op verskillende plekke dat hoereerders definitief nie sal ingaan in die Here se koninkryk nie.  Inteendeel, Christene word selfs gevra om glad nie eens om te gaan met iemand wat as 'n broeder bekendstaan maar 'n hoereerder is nie (1 Kor. 5:9,10) - maar let daarop dat ongelowiges anders hanteer moet word... - hy verduidelik dit verder in v.11-13. Die rede vir hierdie onttrekking aan 'n ongehoorsame broeder, is ook nie bedoel om liefdeloos op te tree nie, maar vir die doel om die persoon skaam te maak sodat hy tot inkeer kan kom.  Natuurlik gaan ons ons nie altyd onttrek aan die ongehoorsame broeder nie, en moet ons ook geduld en liefde bewys en iemand kans gee om tot insig te kom, maar daar is 'n tyd wanneer die hardkoppige vermaning nodig het, of onttrekking nodig het om hom tot insig te dwing.

 Die persoon wat 'n Christen is is veronderstel om van beter te weet, en hy het homself ondergeskik gestel aan die Here om Hom gehoorsaam te wees - in daardie sin word dit van Christene verwag om gehoorsaam te wees aan die Here, en dus verwag om diesulkes tereg te wys wat in aanhoudend opsetlike sonde stap en weier/nalaat om hulle daarvan te bekeer.  Natuurlik gaan ons nie die ongelowige teregwys nie maar eerder vir hom die evangelie deel sodat hy die besluit kan maak om die Here te dien (alhoewel, "sonde is sonde"!).  Dus moet ons 'n regverdige oordeel oordeel teenoor die wat "binne" is, maar die wat buite is, word deur God geoordeel...)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/maar-die-wat-buite-is-word-deur-god.html).  "Sonde is sonde" - om die ongelowige eerder die evangelie te gee as om hom te oordeel op sonde, beteken nie dat ons gaan lieg oor wat sonde is en wat nie!, want die persoon wat besluit om die Here te dien (wat tot bekering wil kom), moet ook bereid wees om sy lewe af te le vir die Here (hom ook bekeer van sonde).  Om die ongelowige tot insig te bring, beteken dus nie dat sonde nie op die naam genoem mag word nie, maar wat dit beteken is dat die ongelowige nie geoordeel moet word op sy sonde deur van hom te verwag hy moet regverdig wees soos die Christen nie, maar liewer die evangelie aan hom deel sodat hy hom bekeer tot die Here.  Dit is wat politiek vir die Christen so moeilik maak, want ongehoorsame Christene moet tereg gewys word (regverdige oordeel)(d.w.s. die een wat wetend is maar sondig);  maar daar kan nie van "ongehoorsame" ongelowiges dieselfde verwag word, nl. "om gehoorsaam te wees" voor hulle nie eers hulleself bekeer het tot die Here nie! (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/moenie-oordeelveroordeel-nie-2.html), maar dit moet aan hom duidelik gemaak word dat, sou hy hom bekeer tot die Here, dit beteken dat hy die sonde neerle en die Here dien.  Die gelowige wat egter reeds tot bekering gekom het en bely dat hy glo, bely dus dat hy die Here dien, maar as hy nou weer die sonde begin dien, het hy die wet nodig sodat hy hom kan bekeer van sy sonde.  IN DAARDIE SIN GELD DIE WET VIR DIE ONGEHOORSAME "gelowige" (en is soos 'n teregwysing, of andersins om die persoon tot insig te bring) (1 Tim. 1:8-10: - "Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leuenaars, meinediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is").  Dit is nie betaam om te hoereer nie (Rom. 1:28); (Ef. 5:3 - "Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam").  Die Christen wat wetteloos in sulke sondes lewe het nodig om die wet te hoor - nodig om "geoordeel" te word (nie veroordeel nie);  alhoewel, so iemand wat weier om hom te bekeer, kan nie vergifnis kry nie en staan dus die gevaar om deur die Here eendag veroordeel te word.

(Kol 3:5 - "Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, (Kol 3:6)  waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom").

(Rom 1:18 - "want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk").
________________________________________________________________________________
Dit is wel so dat die Christen nie onder die wet is nie, want hy is nou gehoorsaam aan die Here, nie aan die wet nie, want niemand kan deur die wet saligheid verkry nie. MAAR die wet is nie tot niet nie!, want Jesus het vir ons kom leer hoe dit vervul word. Daar word steeds van die gelowige verwag om DIE WIL VAN DIE VADER TE DOEN! Daar word steeds GEHOORSAAMHEID verwag!  As 'n Christen nie glo of ag gee op Jesus se leringe en woorde nie, dan sal hy eendag geoordeel word daarvoor.  Ons word slegs gesien as die Here se familie as ons gehoorsaam is aan die Here Jesus Christus.  As Jesus Christus dan nou verklaar het dat hoerery iemand onrein maak, hoekom dink sommige Christene dat hulle hul nie hoef te steur aan Sy woorde nie?  En hoekom leer sekere Christelike leermeesters dat sondes soos hoerery jou nie onrein kan maak nie???  In wie (of in wie se woorde) glo hulle dan nou eintlik?

 Iemand kan nie bely dat hy Jesus Christus ken as Vriend, maar hy is nie gehoorsaam aan Hom nie!  (1Th 4:3 - "Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery"). Natuurlik het die Here 'n probleem daarmee wanneer Sy kinders hoereer! 
 Kyk ook die vb. in Openb. 2:18-29 -  hoe die Here Jesus 'n probleem gehad het met die gemeente van Thiatíre omdat hulle die vrou Isébel, die profetes, toegelaat het om lering te gee en sy die Here se diensknegte geleer het om te hoereer en afgodsoffers te eet. En natuurlik is sy gestraf omdat sy haar nie wou bekeer nie (Openb. 2:21-23). Christene wat dink dat daar geen bekering van hulle verwag word wanneer hulle in hierdie sondes stap nie, kan nie verwag dat hulle nie gestraf gaan word daarvoor nie!
(1Co 6:10)  Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.


1Co 6:12 - "Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie; alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie.
(1Co 6:13)  Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam.
(1Co 6:14)  En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag.
(1Co 6:15)  Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van ‘n hoer maak? Nee, stellig nie!
(1Co 6:16)  Of weet julle nie dat hy wat ‘n hoer aanhang, met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê Hy, sal een vlees wees.
(1Co 6:17)  Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.
(1Co 6:18)  Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam.
(1Co 6:19)  Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?
(1Co 6:20)  Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toe daar in die eerste gemeentes 'n besluit geneem moes word t.o.v. die heidene wat tot bekering gekom het, oor of hulle besny moet word en onder die wet van Moses geplaas moet word, was HOERERY as so erg bestempeld dat dit een van die 4 dinge was wat geneem is uit die wet van Moses, van dinge wat soos wette vir hulle neergele is (en was/is terloops "sonde", en soos ons weet kan sonde nooit in 'n vervulde wet verander asof dit nou ewe skielik nie meer as sonde gesien word nie!): 

(Hand. 15:20)...  "maar aan hulle skrywe dat hulle hul  moet onthou
(1) van die dinge wat deur die afgode besoedel is 
(2) en van hoerery en 
(3) van wat verwurg is  
(4) en van bloed". (kyk ook Hand. 15:29 en 21:25).
Dit is duidelik dat die sonde van hoerery sterk aangespreek was in die eerste gemeentes.  Christene is nie veronderstel om te hoereer nie.

- (1Kor. 5:1)  ‘n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so ‘n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie: dat iemand die vrou van sy vader het.
(1Kor. 5:2)  En tog is julle opgeblase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. - Paulus se raad aan hulle was om hierdie persoon wat hom nie bekeer nie, te vermy sodat hy tot insig kan kom (dit is nie 'n manier om hom te veroordeel of liefdeloos op te tree nie, maar in hierdie geval, om hom te oordeel - die bedoeling is nie onbarmhartigheid nie, maar eerder dat hulle juis barmhartig is wanneer hulle hom vermy sodat hy kon skaam kry en dit hom beweeg om tot inkeer te kom ...). Solank hulle hom hanteer het asof dit niks is nie, was hulle eintlik besig om hom in sy kwaad te sterk wat terloops baie onbarmhartig sou wees!  Ons dink somtyds dat "liefde" beteken dat ons iemand se sonde moet bedek en ignoreer asof dit nie bestaan nie, maar die konteks waarin ons beveel word om sondes te bedek, is waar dit deur die ongehoorsame BELY is, en laat staan! - dan mag dit nie aan die wereld vertel word nie, want dit is vergewe! (Rom. 4:7; Jak. 5:15,16)  Om iemand in sy kwaad te sterk IS NIE WARE LIEFDE NIE!!!;  inteendeel, sulke optrede kan veroorsaak dat daardie gelowige nie eendag ingaan in die koninkryk ingaan nie - en hoe sal jy dan voor die Here staan en maak asof jy vir hom omgegee het toe jy hom in sy kwaad gesterk het?

Paulus het van hulle verwag om te "oordeel die wat binne is" (maar natuurlik 'n regverdige oordeel!) met die doel om die ongehoorsame gelowige tot insig te roep...
-(Jak. 5:19)  Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer,
-(Jak. 5:20)  laat hy weet dat die een wat ‘n sondaar van sy dwaalweg bekeer, ‘n siel uit die dood sal red en ‘n menigte sondes sal bedek.

_________________________________________________________________________________
Christen mans word in die Nuwe Testament  beveel om liewer elk sy eie vrou te he - want l.w. die rede wat Paulus gee, dat dit is a.g.v die hoerery!  Rig. 19 is so 'n vb. van hoe die toelating van meer as een vrou kon lei tot hoerery...  Ook om hierdie selfde rede word daar geskryf aan die gemeente van Thessalonisense dat hulle hul moet onthou van hoerery en daarom elke man liewer "sy eie vrou moet verkry" (1 Thess. 4:3-5). _________________________________________________________________________________
OM IN DIE HUWELIK TE WEES MAAR TE HOEREER, IS BAIE ONBARMHARTIG teenoor 'n huweliksmaat.  Alhoewel getroudes belet word om te skei, laat die Here dit tog toe in geval van waar een van hulle hoereer het (dit beteken natuurlik nie dat die huweliksverbond dan verbreek is nie, maar slegs dat hulle van mekaar mag skei...)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/12/trou-skei-en-hertrou.html).


(Heb 13:4)  Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders "prostitute, fornicator, whormonger") en egbrekers ("adulterer") oordeel

(Mat 5:32)  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

(Mat 19:9)  Maar Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

_________________________________________________________________________________
DIE TEMA VAN "HOERERY" WORD OOK HEELWAT GEBRUIK IN BEELDSPRAAK IN DIE SKRIF, BV. DAT DIE VOLK AANGEKLA WORD VAN HOERERY EN OWERSPEL WANNEER HULLE AGTER ANDER GODE AANGELOOP HET:

- (Jer 3:9)  En vanweë haar ligsinnige hoerery het sy die land ontheilig, ja, sy het owerspel bedrywe met klip en hout.
- (Jer 13:27)  Jou owerspel en jou gerunnik, jou skandelike hoerery—op die heuwels in die veld het Ek jou verfoeisels gesien. Wee jou, Jerusalem! Hoe lank sal dit nog duur voordat jy rein word?
- (Eze 16:26)  Jy het ook gehoereer met die kinders van Egipte, jou baie sinlike nabure; en jy het jou hoerery vermenigvuldig om My te terg.
- Eseg. 16:28-38; 23:8,17,27,43;  43:7,9;  Hos. 2:2,4; 4:11-13; 5:4; 6:10.....ENS.
- Eks. 34:15,16; Lev. 17:7; 20:5...........ENS.
_________________________________________________________________________________
Enige vorm van ONWETTIGE LUS word gesien as "HOERERY" (en was sondes wat bloedskuld veroorsaak het!) - ook in geval van waar iemand egbreuk pleeg, of rondslaap (soos 'n "hoer"), of waar mans of vrouens in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand, manne met manne, of vroue met vroue:

- (Lev 18:22)  Met ‘n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ‘n mens met ‘n vrou het nie. Dit is ‘n gruwel.
- (Lev 20:13)  En as ‘n man met ‘n manspersoon gemeenskap het soos ‘n mens met ‘n vrou het, het hulle altwee iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle.
DIE REDE WAAROM GELOWIGES WAT HIERDIE SONDES GEPLEEG HET DOODGEMAAK WAS in die O.T., WAS OMDAT SEKERE SONDES, (SOOS in hierdie geval "DIE WAT DEELNEEM AAN  sondes van WELLUS" -hoereer), BLOEDSKULD VEROORSAAK HET (bekend as "sondes wat die dood verdien"). Heelwat ander sondes het ook bloedskuld veroorsaak, bv. "die wat hulle vader en moeder verag het", of "die wat 'n blinde op 'n dwaalweg lei", of "bloedskande", of "die wat onskuldige bloed vergiet" het ens..  In bg. geval was die sonde wat bloedskuld veroorsaak, homoseksualisme (die wat hierdie skandelike hartstogte bevredig bv. die man wat by 'n ander man le of 'n vrou wat by 'n vrou le... -Rom. 1:26).  Let wel dat dieselfde sondes wat bloedskuld veroorsaak het in die O.T. steeds bloedskuld veroorsaak in die Nuwe Testament! (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/bloedskuld-1.html) .

Daar was geen offer in die O.T. wat vir hierdie sondes kon betaal nie.  En siende ons weet dat vergifnis slegs plaasvind deur bloedvergieting, en die bloed van stiere en bokke nie genoeg was om vir hierdie sondes te betaal nie, moes die kinders vd volk van God wat hierdie sondes pleeg, MET HULLE EIE BLOED betaal. In die Nuwe Testament was Christus Jesus se offer egter volkome en deur Sy bloed kan die wat in Hom glo se sondes gereinig word - selfs sondes wat die dood verdien! - m.a.w., Christus Jesus het in ons plek betaal met Sy eie bloed (vir sondes wat ons eintlik met ons eie bloed moes betaal).(Gal 3:13 - "Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—").  Maar natuurlik is hierdie vergifnis bedoel vir die wat hulle bekeer en glo.

'n Christen man wat vleeslike gemeenskap het met 'n ander man (of vrou met vrou) is besig om in ongeregtigheid te stap en besig om hulleself te besoedel deurdat hulle teen hulle eie liggame sondig (wat veronderstel is om 'n tempel te wees van die Heilige Gees). Enige vorm van hoerery is verkeerd...  En as iemand dan skuldig word aan die bloed van Christus, is daar tog geen ander offer nie!
_________________________________________________________________________________

Die verband tussen hoerery en verkragting:

(Gen 19:5 - "En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê: Waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken").  IN HIERDIE GEDEELTE IS DIE KWESSIE "VERKRAGTING" (iets wat gesien was as 'n skanddaad - Rig. 19:24 - "morally wickedness, crime") - DIE HERE HET NIE TOEGELAAT DAT VERKRAGTING GEDULD WORD NIE,  EN 'N VERKRAGTER HET DIE DOODSTRAF VERDIEN.

'n Interessante punt uit bg. insident is die feit dat hierdie manne die"manne" (wat ingegaan het in Lot se huis) wou "beken"! - 'n Woord wat baiemaal gebruik word in die skrif vir "vleeslike gemeenskap", is die woord "beken" - dieselfde woord wat hier gebruik is en ook gebruik word in Gen. 4:1; 4:17; 19:5 ens. Dus, hierdie MANNE wou vleeslike gemeenskap he met "manne", m.a.w dit verwys hier na homoseksualisme.
_________________________________________________________________________________
In die nuwe verbond is ons nie meer verbind aan die wet nie, maar ons dien Jesus Christus (Rom. 7:6; 6:14,15...)(ons is nie onder die wet nie, maar onder die genade) - dit beteken nie dat die wet tot niet is nie (want inteendeel het wette 'n sterker betekenis gekry in die N.T.)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/03/die-wet-en-die-profete-evangelie-vd.html), maar in hierdie opsig is die wet VERVUL!  -want die wet was nie volkome nie:  

1.  want alhoewel die wil van die Vader bekend gemaak is deur die wet, het almal dit nie volkome verstaan nie (Luk. 10:25-37; Mark. 10:17-23) - hulle het dus nie die waarheid volkome geken of verstaan nie en sekere kennis was ook nog verborge onder die ou bedeling (Matt. 13:35);
2.  en alhoewel die wet hoop gegee het vir die wat onder die wet is, kon niemand staatmaak op die wet nie omdat niemand dit kon onderhou nie en het dus onder die vloek van die wet geval (Gal. 3:10,13);
3.  en alhoewel die offerdiens van die wet reiniging kon teweeg bring, kon dit ons nie van alle sonde reinig nie en moes dit terloops oor en oor gebring word (Hebr. 9:25; 10:10 ens.)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/10/rein-onrein-verontreinigingreinig.html);  en kon ook nie die gewete volkome reinig nie (Hebr. 9:9-16).
_________________________________________________________________________________
(Gal 6:4)  Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel; ..............................(Gal 6:7)  Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.(Gal 6:8)  Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maaimaar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------