Sondag, 18 Maart 2012

"..en dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis..."

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na:
http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIR DAGSTUKKIES WAT OOK HIERDIE ONDERWERP INSLUIT, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/waarseery-in-die-kerk.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Luk 21:12) " Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle VERVOLG en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam."
(Luk 21:13) " En dit sal vir julle uitloop op ‘n getuienis."(Mat 24:9) " Dan sal hulle jul aan VERDRUKKING oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
(Mat 24:10)  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.
(Mat 24:11)  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
(Mat 24:12)  En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
(Mat 24:13)  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
(Mat 24:14)  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom."
(Mar 13:9)  "Maar wees julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle OORLEWER aan regbanke, en in sinagoges sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om My ontwil, vir hulle tot ‘n getuienis.
(Mar 13:10)  En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word.
(Mar 13:11)  En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar wat julle in dié uur gegee word, dit moet julle spreek; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees."

Jip, jy't reg gehoor!  Die evangelie gaan nie aan die hele wereld verkondig word voor die verdrukking nie, maar wel tydens die groot verdrukking.  Menig Christene glo dat die evangelie "eers aan die hele wereld verkondig moet word" voor die verdrukking begin en die Antichris sy verskyning maak. Daar is ander wat weer glo dat dit slegs die Jode se werk gaan wees om die evangelie na die hele wereld te dra in die laaste dae.  In al drie bogenoemde skrifgedeeltes merk ons egter dat Jesus met die dissipels (wat die kerk sou begin) gesels het, m.a.w. Hy wou Sy kerk voorberei op verdrukking ; dus, die verdrukking is 'n werklike gebeurtenis wat nie net bedoel is vir die Jode soos baie glo nie, maar wel ook vir die Christene! (vgl. met Openb. 6:9-11)  

  Daar is min Christene wat vandag die evangelie of die waarheid verkondig.  Meeste laat dit oor aan die evangeliste en baie Christene kan nie regtig iemand na die Here toe lei nie, want hulle weet nie hoe nie!  Ander het ingeval by die Nuwe Orde denkwyse en versuim om die waarheid te verkondig omdat hulle glo dat hulle nie "hulle geloof op mense moet afdwing nie" en hulle, "nie aanstoot wil gee nie". Meeste Christene vandag getuig glad nie meer nie. Ongelukkig gaan dit in baie kerke net oor "vriendskap"- dink maar hoe min word daar getuig tussen Christene op 'n daaglikse wyse oor wat die Here vir hulle doen en vir hulle leer; hoeveel word daar gebid tussen Christene en hoeveel Christene kry direkte opdragte van die Here waaraan hulle gehoorsaam is?  Die liefde van gelowiges het klein geword en hulle gee nie om of mense rondom hulle verlore gaan nie;  ook soek almal nie na die waarheid nie en ervaar hulle nie 'n lewende persoonlike verhouding met die Here waar Sy wil die belangrikste is nie.  (Inteendeel, Christene waarsku nie eens meer medegelowiges wat in valse leerstellings betrokke raak  of "heidense" praktyke soos oosterse meditasie begin beoefen nie!) - Het ons dan so sonder kennis en liefde geraak?  Die Christen het bang geraak om die waarheid en die evangelie te verkondig.  

Christene gaan egter gedwing word om TE KIES en OM TE GETUIG!- (in die verdrukking, in die laaste dae).

 (Matt. 10:28)  "En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel".
  (2Ti 3:12)  "En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word".

Die persoon wat nie bang is om die waarheid te verkondig nie, sal aanstoot gee en daarom vervolg word!, maar weet dit, dat dit ook gewoonlik tye is wanneer God kragtig getuig deur kinders van die Here en Hy baie  wonderwerke doen.  In sulke tye raak gelowiges regtig besig met die Here en ervaar kragtige werkinge deur die gawes van Sy Gees.  Die wat ook regtig godvrugtig lewe, m.a.w die waarheid soek en liefhet en nie agter valse leerstellings aangaan nie  (d.w.s nie net 'n "gedaante van godsaligheid" het nie), sal ook vervolg word.  


-Wat die Christen homself moet afvra, is:  
Is hy regtig besig om die evangelie en die waarheid te verkondig? (al gee hy aanstoot daardeur?)
 - die Christen sal moet kies of hy inval by die nuwe wereldorde waar hy nie" sy geloof" sal mag afdwing op ander nie
- of gaan hy bereid wees om verdruk te word en die waarheid verkondig ten spyte van? 
Vir wie staan jy?   "Scroll down" vir ander onderwerpe:                     
*  "Hoe die Christen mediteer"
*  "En wanneer Jesus terugkom, sal Hy wel die geloof op aarde vind?"
*  "Wie oorwin, sal beklee word met wit klere..."
*  "Hoekom so min Christene die gawes van die Gees ervaar"
Geen opmerkings nie: