Saterdag, 07 Julie 2012

Ons moenie Sy wederkoms verhaas nie!


Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Amo 5:18)  "Wee die wat na die dag van die HERE verlang! Wat sal tog die dag van die HERE vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie".(2Pe 3:8)  Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.
(2Pe 3:9)  Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.
(2Pe 3:11)  Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? —

(2Pe 3:12)  julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.
(2Pe 3:13)  Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.


 Die Christen verlang na daardie dag van die Here, maar wat is die werklike REDE HOEKOM een uitsien na daardie dag?  

Die antwoord op hierdie vraag, sal bepaal of 'n gelowige weet waaroor die Here se wederkoms regtig gaan. Sommige sien die wederkoms as 'n "uitkoms".  Wel, dit is 'n uitkoms in terme van wanneer "hierdie verganklike vervang word met die onverganklike"(1Co 15:53)  Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.
 -  ons verwag ook "volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon"!, (2 Pet. 3:13)  maar terwyl dit die redes is hoekom ons na die wederkoms moet uitsien, is dit ongelukkig nie die persepsie van baie Christene nie. Baie Christene sien die wederkoms as 'n uitkoms om  bv. "die verdrukking vry te spring";  ander sien dit as 'n manier om weg te kom van "die dinge wat met die aarde gaan gebeur", bv. aardbewings, hongersnood, pessiektes ens.  Die Christen van vandag is so ingestel op "seeninge", dat hy hom net nie kan indink dat die Here hom deur sulke dinge kan laat gaan nie.  Tog is die prentjie wat Jesus vir ons beskryf het van "seeninge, verdrukking en vervolging", heeltemal verskillend van die prentjie wat die valse leraars vir ons voorstel. Jesus het o.a. gese:  (Mar 8:35) - " Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red".
Die Christen van vandag, is 'n selfsugtige skepsel, wat dink die Here skuld hom iets omdat hy Hom dien (Luk. 17:5-10);  hulle begeer wereldse rykdom en besittings, maak vir hulle skatte bymekaar op die aarde en lyk nie veel verskillend van die wereld nie! (Jak 5:3)   Hulle stap in opsetlik aanhoudende sonde en soek nie na die wil van die Here nie, maar lewe soos hulle wil en skets God soos hulle dink Hy behoort te wees.  Hulle neem aanstoot wanneer daar 'n prys is vir hulle geloof en wanneer iemand die waarheid praat.(Mat 10:38,39)  Hulle is altyd besig om te leer, maar kom nooit tot die waarheid nie. (2 Ti 3:7)  Hulle hang leerstellings aan wat hulle in hulle gehoor streel. (2 Ti 4:3)  Vir meeste is dit net ondenkbaar dat hulle blootgestel kan word aan enige vervolging of verdrukking! (2 Ti 3:12)  


(Luk 17:22)  En Hy sê vir sy dissipels: Daar sal dae kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die Seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie".  
(Luk 17:23)  En hulle sal vir julle sê: Kyk hier! of: Kyk daar! Moenie gaan nie en moenie agterna loop nie.
Volgens die konteks van bg. verse, waarsku Jesus ons dat ons moet pas op dat hierdie begeerte na Sy wederkoms, nie tot gevolg het dat ons agter valse Christusse aanloop nie. Met die begeerte na die Here, is niks verkeerd nie, maar die rede waarom ons Sy koms begeer, dit is waar baie valse leerstellings hulle plek gevind het onder gelowiges:  
-Vir die wat nie glo dat die Messias al gekom het nie, is dit 'n gevaar omdat hulle dan 'n valse Messias kan aanvaar.  
-Vir die wat glo dat die wederkoms 'n uitkoms is om "die dinge wat kom" te ontvlug, is dit 'n gevaar omdat hulle die Here vroeer verwag as wanneer Hy regtig kom.
Die rede hoekom Jesus vir ons "tekens van die tye" gegee het, was nie om ons passief te maak sodat ons net sit en wag op Sy wederkoms nie!, maar om ons die kans te gee om seker te maak dat ons die nodige godsvrug dra,  om seker te maak dat ons GEREED is, sodat Hy ons nie soos "'n dief betrap nie". So is daar baie waarskuwings deur vele gelowiges van hoe "naby die tyd is", maar daar word nie veel aandag gegee aan "om mense regtig gereed te kry nie", bv. "vermaning", "evangelisasie", "godsvrug", "gebedstyd", "die wil van die Here" en wat dit beteken  "om Hom as eerste Liefde te ken"....  
  
  • Wanneer evangeliseer ons? (Of dink ons "evangelisasie" beteken om vir iemand te vertel die einde is naby?? -"Dit is soos om 'n hond lus te maak vir 'n been, maar jy gee dit nie vir hom nie" - sal hy dan nie later net moed opgee nie?
  • Wanneer herinner ons mekaar om die "godsaligheid na te jaag"?
  • Wanneer help ons 'n broeder wat in opsetlike sondes stap, terug op die pad?  (Jak. 5:19,20 - "Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer,  laat hy weet dat die een wat ‘n sondaar van sy dwaalweg bekeer, ‘n siel uit die dood sal red en ‘n menigte sondes sal bedek". Is ons so besig om op Sy wederkoms te sit en wag, dat ons vergeet wat dit beteken om 'n Christen te wees?  So sal baie, "NIE GEREED WEES NIE".

----------------------------------------------------------


(2Th 2:1)  Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom,
(2Th 2:2)  om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is.
(2Th 2:3)  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf


(2Pe 3:9)  Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

(2Pe 3:15)  En ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,


(2Ti 3:12)  En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.


(Luk 12:42)  En die Here antwoord: Wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee?

(Luk 12:43)  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, só besig sal vind.

(Luk 12:44)  Waarlik, Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.

Geen opmerkings nie: