Dinsdag, 11 Desember 2012

Ons is veronderstel om te leef ASOF Jesus Christus se wederkoms naby is

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIR 'N DAGSTUKKIE OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/wanneer-jy-die-here-se-wil-doen-beteken.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verskeie geleerdes is van mening dat die eerste kerke Jesus se wederkoms verwag het in die tyd waarin hulle gelewe het.  Ander verskil oor hierdie standpunt, maar wat duidelik is, is dat die eerste kerke geleef het ASOF Jesus in hulle tyd terugkom.  Ons is ook veronderstel om so te leef!

Heelwat kerke ignoreer die onderwerp van die wederkoms, omdat deur oor die onderwerp te praat, dit 'n groot opgewondenheid skep by gelowiges en baie dan "wens" dat die wederkoms al hier is (ook raak vele verkeerdelik behep met datums!). Dit is verkeerd van ons om die wederkoms te "verhaas", siende ons liewer ons aandag moet vestig op die massas mense wat verlore is en die woord moet hoor, asook dat ons self "gereed" moet wees, maar ons kan nie a.g. daarvan die onderwerp van die wederkoms ignoreer omdat sekere mense dit verkeerd hanteer nie;  ook kan ons nie die "tekens van die tye" ignoreer nie;  inteendeel, deur glad nie daaroor te praat nie, veroorsaak dit dat die dringendheid van "evangelie verkondiging" en "in gereedheid kom", verlore gaan.  Kyk gerus rond na hoe gelowiges opereer - dit is duidelik dat nie veel gelowiges vandag ingestel is op evangelie verkondiging nie;  "die oes is ryp, maar die arbeiders is min".  Meeste gelowiges dien die Here net vir die voordele.  Hulle lewe ook net vir hulleself!  Dit gaan oor die sorge van die lewe, begeerlikhede en verleidinge van die lewe.  Die dringendheid om die evangelie te deel aan ander, is daar net nie. Hulle gee nie regtig om of die mense rondom hulle verlore gaan nie. Min Christene bid regtig vir ander of neem die tyd om die woord met hulle te deel.  Dus moet ons versigtig wees om mense rondom af te skiet wat wel oor die eindtye praat en gelowiges moet juis in die waarheid geleer word sodat hulle behoorlik kan onderskei tussen die ware en valse.  Ook moet ons in aanmerking neem dat die dissipels die "evangelie van die koninkryk" SAAM MET die "evangelie van Jesus Christus" verkondig het - iets wat ontbreek in baie kerke!   

Die eerste gemeentes het egter 'n absolute "dringendheid" ervaar om die evangelie te verkondig - l.w. dat hulle geleef het asof die Here se koms naby is! Hulle het ook geleef asof in die laaste dae! (Hand. 2:15-21; 1 Pet. 4:7; 1 Kor. 1:7,8...) 

Jesus het vir ons geleer dat ons onsself juis GEREED moet kry voor Hy terugkom.  Hy wil eerder he dat ons moet leef ASOF Hy binnekort terukom - in die boek van Openbaring het Hy 'n paar maal die woorde gebruik, "Kyk, Ek kom gou".  In ag geneem dat hierdie woorde 2000 jaar oud is, moet ons verstaan dat ons altyd moet leef "asof Hy GOU kom".   In daardie sin sal ons die nodige aandag gee aan "om die godsaligheid na te jaag", "eerste te soek na die koninkryk van God en Sy geregtigheid", "om die evangelie te verkondig", ens.

Geen opmerkings nie: