Woensdag, 19 Desember 2012

Wanneer is die einde van die wereld?

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Die einde" (Mark. 13:7)(Matt. 24:14) word ook na in die Skrif verwys as "die einde van dae" (2 Pet. 3:3) of "einde van dinge" (1 Pet. 4:7).  Andersins word van die dag van die wederkoms ook gepraat as die "voleinding van die wereld" (Matt. 24:3) of "die einde" (Matt. 24:6,14). Ander begrippe wat gebruik word, is bv. "tot die einde toe" (1 Kor. 1:8).  

Jesus het verklaar dat niemand die dag en uur weet nie - net soos vele Christene daardie dag verkeerdelik voorspel het en dit nie kan voorspel nie, net so kan geen ander geloof dit voorspel nie, ook nie die Mayans nie!  Niemand sal ooit presies weet die dag en uur wanneer die "einde" is nie.  Alhoewel daar baie dinge met die wereld gaan gebeur voor die einde, soos die vele voorspellings in die Bybel, is hierdie alles net tekens dat die einde om die draai is. Die toestand van die wereld en dit wat huidiglik met die aarde gebeur, het meer te doen met die probleem van "sonde" en is in die toestand wat dit verkeer a.g.v. sonde (Jes. 24:1-5).  Dit sal definitief nog erger raak, want die skrif verklaar dat die "afval" eers moet kom, voor die Antichris geopenbaar sal word, en ons weet dat dit dan nog nie "die einde" is nie. Dus is hierdie dinge wat ons nou sien met die aarde gebeur, slegs geboortepyne - hoe meer afvalligheid, hoe meer sal die aarde tot niet gaan. Die tyd wat voorle, sal dus nie maklik wees nie, maar wat ons moet besef is dat dit die afvalligheid van die mensdom is, wat dit veroorsaak.Ons moet eerder besig wees OM DIE EVANGELIE TE VERKONDIG, as om "dae en ure" te sit en raai; ook minder behep wees met " 'n uitkoms" en liewer "besig wees SOOS DIENSKNEGTE wat UITGAAN" en ander "uitnooi na die bruilofsmaal".   

 Elke mens moet inteendeel lewe ASOF die Here binnekort terugkom om Sy koninkryk te kom oprig - hierdie koninkryk wat vir die mens berei is reeds van die grondlegging van die wereld af (Matt. 25:34).Wanneer Jesus Christus terugkom, gaan Hy al die ander koninkryke verbrysel en Sy ewige koninkryk oprig (Luk. 1:33) (dit sal begin met die 1000 jaar).  Die gelowiges wat reeds gesterf het in Hom, sal saamkom en nuwe liggame kry (EERSTE OPSTANDING);  die gelowiges wat dan nog oor is in die lewe, se liggame sal in 'n oogwink verander word (Mark. 13:27)(1 Thess. 4:13-17)(DEEL VAN EERSTE OPSTANDING), maar almal sal dan geoordeel word (Matt. 13:39,40,49). Die wat nie die nodige vrug dra nie en nie die voorwaardes nagekom het nie, sal nie in die koninkryk van God ingaan nie; sal nie gered word nie (Mark. 13:13).


 Die wat oorwin, sal saam met Jesus Christus regeer in die 1000 jaar  (Openb. 20:4 - "En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank"). Hierdie was nie net vir Jood belowe nie, maar ook aan enige iemand, in enige nasie wat tot bekering kom en glo (Hand. 13:47).

Geen opmerkings nie: