Dinsdag, 12 Maart 2013

Die Valse Profeet

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terwyl die woorde "valse profeet" nie in Openb. 13 gebruik word nie, is dit duidelik volgens Openb. 19:20 dat die "ander dier uit die aarde" van (Openb. 13) die valse profeet beskryf- kyk bv. die woorde:  "die valse profeet wat die tekens in sy (dier) teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het" - vgl. dit met Openb. 13:12 en 14. 

Ons lees ook van die valse profeet in Openb. 16:13: "En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOM ONS KYK NA OPENB. 13:11-17:

(Openb. 13:11)  En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en

*  hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.

*  (Openb. 13:12)  En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë,
*  en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.

*  (Openb. 13:13)  Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.

*  (Openb. 13:14)  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen,

*  deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.

*  (Openb. 13:15)  En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.

*  (Openb. 13:16)  En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;
(Openb. 13:17)  sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
========================================================================
ANDER SKRIFTE:


(Openb. 19:20)  En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.

(Openb. 20:10)  En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkings nie: