Sondag, 12 Mei 2013

Die tyd is naby?

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jesus het ons gewaarsku teen mense wat se, "DIE TYD IS NABY" -(Luk 21:8)  "En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en sê: Dit is ek! en: DIE TYD IS NABY! Gaan dan nie agter hulle aan nie" 

Tog begin die boek Openbaring met die volgende woorde:


(Openb. 1:1)  "Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het OM AAN SY DIENSKNEGTE TE TOON WAT GOU MOET GEBEUR, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
(Openb. 1:2)  wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het.
(Openb. 1:3)  Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, WANT DIE TYD IS NABY.


Ook se die engel in Openb. 22:10 vir Johannes die volgende:
 "En hy het vir my gesê: Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, 
want DIE TYD IS NABY".


(Jak. 5:8)  "Julle moet ook geduldig wees; versterk julle harte, WANT DIE WEDERKOMS VAN DIE HERE IS NABY".
------------------------------
-  Dit is dus interessant om te sien dat reeds 2000 jaar gelede Johannes al die woorde gebruik het: "die tyd is naby".  
-  Ook het die engel hierdie woorde gebruik in Openb. 22:10, alhoewel daar nog 2000 jaar sou verbygaan.  

Toe Jesus gewaarsku het teen die woordgebruik van "die tyd is naby" (in Luk. 21:8), het Hy dus nie net die woordgebruik afgeskiet nie, maar dit afgeskiet IN KONTEKS MET wat Hy gese het.  Wanneer ons Luk. 21:8 in konteks lees, sal ons merk dat Hy hulle spesifiek gewaarsku het teen valse Christusse, wat sal se:  "Dit is ek!" en: "Die tyd is naby!".  Die probleem le nie by die woordgebruik nie, maar die "rede vir" die woordgebruik. Daarom Jesus se woorde: "Gaan dan nie agter hulle aan nie".  Vgl. dit ook met Sy woorde in Matt. 24:4,5: (Mat 24:4)  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. (Mat 24:5)  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei

Dus, om te se dat die "tyd naby is", of "dat die wederkoms van die Here naby is", is nie in wortel verkeerd nie, en gelowiges moet altyd leef asof Sy wederkoms naby is, m.a.w., hulle moet altyd "gereed wees".

Menig gelowiges is heel op loop met die paar tekens wat al sigbaar is, maar let wel dat Jesus van hierdie tekens gepraat het as 'n "BEGIN van die smarte":
-"julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë", en van hongersnode en pessiektes en aardbewings - t.o.hiervan, het Hy spesifiek die woorde gebruik:  "Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind,
MAAR DIT IS NOG NIE DIE EINDE NIE (Matt. 24:6) -
en in v. 8: "Maar al hierdie dinge is ‘n BEGIN van die smarte".

 Daar is heelwat ander dinge wat nog in plek moet val voor die groot dag van die Here en heelwat tyd wat nog moet verloop!  Christene moet geduldig wees en hulle aandag vestig op "evangelisasie" en op "die pad van godsaligheid", nie net sit en wag op 'n uitkoms nie. Ja, met Sy wederkoms, gaan Hy verligting gee, maar let op die woorde:  "aan julle wat verdruk word"! (2 Thess. 1:7)(2Th 1:6,7 -"aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele")
 - baie Christene sien uit na hierdie "verligting", tog ervaar hulle nie verdrukking nie?  En is hulle ook nie bereid om deur verdrukking te gaan nie???

 Dit is soos iemand wat regmaak om iewers heen te ry, maar hy is so opgewonde vir die tyd om aan te breek sodat hy kan gaan, en met net dit op die gedagte, dink hy nie aan alles wat gedoen moet word voor hy gaan nie, so hy vergeet om die huis se vensters toe te maak, of om alles te neem wat hy nodig gaan he op pad, ens.  So is heelwat Christene se oe so gevestig op wanneer Christus gaan verskyn, dat hulle glad nie gereed maak nie! Hulle wag op Hom "om hulle te verlos", tog ken hulle Hom nie regtig nie!  Hulle ken Hom nie as eerste Liefde nie, soek nie Sy wil in hulle lewens nie, is meer besig met die lewe as met Hom;  tog glo hulle dat hulle Hom sal herken wanneer Hy kom!  Daarom sal baie nie die nodige onderskeiding kan maak nie en agter valse profete aangaan wat se: "die tyd is naby", en hulself so oopstel vir valse Christusse! 


------------------------------------------------------------------
(2Th 2:1)  "Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus EN ons vereniging met Hom, (2Th 2:2)  om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is. (2Th 2:3)  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want EERS moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf".  Jesus se wederkoms EN ONS VERENIGING MET HOM, sal nie plaasvind voor die afval kom EN die mens van sonde geopenbaar word nie...  

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/ons-moenie-sy-wederkoms-verhaas-nie.html
-------------------------------------------------------------------------


(Mat 24:23)  As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie.
(Mat 24:24)  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
(Mat 24:25)  Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.
(Mat 24:26)  As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie.
(Mat 24:27)  Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
========================================================================
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/ons-is-veronderstel-om-te-leef-asof.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/wanneer-is-die-einde-van-die-wereld.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/as-jesus-kom-sal-hy-wel-die-geloof-op.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/en-dit-sal-vir-julle-uitloop-op-n.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-here-weet-om-die-godsaliges-uit.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/wat-dit-beteken-om-gereed-te-wees.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/die-doel-van-die-wegraping.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-wederkoms.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-kerk-is-nie-die-bruid-van-christus.html


Geen opmerkings nie: