Vrydag, 20 September 2013

Opsomming: Die Opstanding ("Wegraping")

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vir die eerste deel oor die Opstanding/Dooies sal herlewe, gaan na:http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/die-opstanding-dooies-sal-herlewe.html
Vir die eerste deel oor die wegraping, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/die-doel-van-die-wegraping.html.

Hierdie blogpost is meer soos 'n OPSOMMING...
========================================================================
OPSOMMING:
"die Opstanding":
(rol af vir opsomming oor die "wegraping" - wat eintlik deel is van die opstanding)

(1)  Die opstanding van die dode is nie fiksie nie! Almal sal weer herlewe, maar nie almal sal die ewige lewe (opstanding tot die lewe) ontvang nie;  ook nie almal wat deel het aan die opstanding voor die 1000 jaar, sal die opstanding tot die lewe (ewige lewe) ontvang nie!  Almal sal ook nie op dieselfde tyd herlewe nie - daar was 'n opstanding van baie heiliges na Jesus se kruisdood en opstanding, dan die volgende opstanding sal wees voor die 1000 jaar, en dan sal die ander dooies herlewe na die 1000 jaar. In elke geval, gaan "opstanding", of "dooies wat sal herlewe", met oordeel gepaard.  

(2)  Waar die woord/e "opstanding", of "opstanding van/uit die dode" gebruik word in die Skrif, verwys dit nie altyd na opstanding TOT LEWE nie - die woord "opstanding" kan ook verwys na opstanding TOT VEROORDELING  maar oral waar die woord/e "opstanding", of "opstanding van/uit die dode", of "opstanding van die regverdiges" gebruik word in die Skrif,  verwys dit telkens na 'n spesifieke (tyd van) opstanding ('n spes. gebeurtenis) - (1)  'n opstanding "in die laaste dag" (met Jesus se wederkoms); of Jesus het ook gepraat van hierdie opstanding as "in daardie eeu".  In daardie uur sal almal (die woord "almal" verwys nie hier na alle dooies nie, maar na 'n spesifieke groep van dooies) in die grafte Christus se stem hoor, hulle sal uitgaan (uit die grafte), maar nie almal sal OPSTAAN TOT LEWE nie!  Die wat goed gedoen het, sal opstaan tot die OPSTANDING VAN DIE LEWE
en die wat kwaad gedoen het, tot die OPSTANDING VAN DIE VEROORDELING (Dan. 12:2,3)(Matt. 13:36-43)(Matt. 25:31-46). Ander gevalle van "opstandings" in die Skrif, is die vb. van (2)  baie heiliges wat opgestaan het na Jesus se kruisdood en opstanding;  en die geval van (3) waar al die ander, en almal wat nie opgestaan het voor die 1000 jaar nie, gaan opstaan na die 1000 jaar - vir hierdie "opstanding", gebruik die Skrif die woorde "dooies sal herlewe", nie die woord "opstanding" nie (Openb. 20:5,6).


(3)  As ons die tema van die "opstanding uit die dode"  verstaan, dan sal ons ook beter verstaan waaroor die Christelike doop gaan. Die Christelike doop verwys o.a. na, en is 'n teken van hoe die gelowige gaan "opstaan tot lewe" - weer gebore word - nuwe liggaam kry. 
"Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie".
Rom. 6:1-12; Kol. 2:12.
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/09/die-christelike-doop.html

God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes! 

(4)   "Nie almal gaan waardig geag word" om deel te he aan die "OPSTANDING TOT DIE LEWE" (ook genoem "eerste opstanding") nie.  Die wat wel deel gaan he aan hierdie opstanding: -oor hulle het die tweede dood geen mag nie, en hulle sal saam met Christus regeer vir 'n 1000 jaar (hierdie opstanding vind plaas voor die 1000 jarige Vrederyk) http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/en-ons-gemaak-het-konings-en-priesters.html. Hulle trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie -  sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God omdat hulle "kinders van die opstanding is" ("kinders van die opstanding" verwys na die wat opstaan tot lewe - Luk. 20:36).  Die liggame v/d "kinders v/d opstanding", sal geestelike liggame wees, onverganklike liggame (1 Kor. 15) http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/waarna-verwys-oes-in-die-skrif.html)
 (Psa 37:29 - "Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon").

(5) Jesus is die Een wat die OORDEEL gaan uitvoer in hierdie opstanding voor die 1000 jaar (in daardie eeu), en Hy gaan besluit wie "opstaan tot lewe", en wie "opstaan tot veroordeling. Hy sal lewend maak WIE HY WIL! (Joh. 5:21)(Hand. 10:42)  "En Hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit Hy is wat deur God bestem is as Regter van lewende en dode". (kyk ook Jud. 1:4-15 en Gen. 5:24 -dit is dus duidelik dat reeds van Genesis af, hierdie oordeel wat aan kom is, geen geheim was nie!).  "die wat hulle lewens liefhet, sal dit verloor; en die wat dit verloor, sal dit wen".  http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/julle-is-meer-werd-as-baie-mossies.html;http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/maak-vir-julle-vriende-deur-die.html;   http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/is-jy-n-geseende.html;    http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/wie-oorwin-sal-beklee-word-met-wit.html;   http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/as-jesus-kom-sal-hy-wel-die-geloof-op.html;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/en-dit-sal-vir-julle-uitloop-op-n.html

(6)  Die opstanding uit die dode, was saam met die evangelie verkondig in die eerste gemeentes!, en ook tereg, want die evangelie van die Here Jesus Christus maak nie baie sin as ons nie die opstanding verstaan nie!  (Hand. 4:2; 17:18, 32; 23:6-8; 24:15-22)http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/01/die-evangelie.htmlhttp://warechristene.blogspot.co.nz/2013/01/evangelie-verkondiging.html 

(7)  Die wat "opstaan tot lewe", (die kinders v/d opstanding; die opstanding van die regverdiges; die wat deel het aan die eerste opstanding),  sal in die koninkryk vergeld word vir "goeie dade", maar let daarop dat nie alle dade beloon gaan word nie en "goeie dade" veral verwys na "om die wil van die Vader te doen"! http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/maak-vir-julle-vriende-deur-die.html;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/goeie-vrug-en-goeie-werke.html
---------------------------------------------------------------------------------

(Gal 6:8)  "Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai".

========================================================================
OPSOMMING:
Die "Wegraping":
(1)  Die woord "wegraping" kom nie in die Bybel voor nie, alhoewel die woord "weggevoer" in 1 Thess. 4:17 ("caught up") in die Grieks die woord "har-pad-zo" is, wat beteken  "catch (away/up); pluck; pull; take (by force)".  Daarom dan dat meeste sommer die woord "wegraping" gebruik.

(2) Daar sal 'n "WEGRAPING" wees! - dit sal geskied met Jesus se wederkoms (onder die laaste basuin).  Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. (Die wegraping sal nie voor die Groot Verdrukking plaasvind nie, want die Skrif is duidelik dat dit met Jesus se wederkoms gaan plaasvind, onder die laaste basuin (7 de seel, 7 de basuin?) - 1 Kor. 15:52. Wanneer presies die wat in Christus gesterf het, gaan opstaan, is egter duidelik dat dit gaan gebeur iewers voor die  wegraping  - sekere skrifte wys daarop dat dit "op die laaste dag" gaan gebeur(Joh. 11:24; Joh. 6:40; 6:54; 6:39). (Mat 24:30,31 - "En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn (WEDERKOMS), en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid (BASUIN?), en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan" - DIE WAT IN CHRISTUS GESTERF HET, SAL OPSTAAN (opstanding), EN DIE WAT IN DIE LEWE OOR IS, SAL VERANDER WORD (wegraping).

(3)  Die DOEL VAN die wegraping, is nie om die groot Verdrukking vry te spring soos baie kerke leer nie, maar om "op te staan tot lewe" (1Co 15:51 - "Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word)
- meer spesifiek, die wegraping gaan oor die wat aan Christus behoort met Sy koms, wat nog in die lewe is en nog nie ontslaap het nie,  en nuwe (verheerlikte) liggame kry (wat dieselfde is as om op te staan tot lewe).   - DIT WORD OOK GENOEM "DIE EERSTE OPSTANDING" - die opstanding wat vir die regverdiges belowe word (om die ewige lewe te verkry) - om verheerlikte, onverganklike liggame te kry, waarsonder niemand in die koninkryk van God kan ingaan nie - so sal ons vir altyd by Hom wees.  Die wat opstaan tot lewe, sal nie onder God se wraak val nie - dan is die dood verslind in die oorwinning - die tweede dood het geen mag oor hulle nie.  (Ook van die dooies wat sal herlewe rondom hierdie tyd , sal sommige opstaan tot lewe, en die ander opstaan tot veroordeling). http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/die-opstanding-dooies-sal-herlewe.html   en   http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/die-doel-van-die-wegraping.html.  Die opstanding van dooies (maar nie alle dooies nie), sal die wegraping voorafgaan.  Maar hierdie dooies wat herlewe, sal nie almal opstaan tot lewe nie - die oordeel is in Jesus Christus se hande, en Hy sal besluit wie "opstaan tot lewe" (en die ander sal "opstaan tot veroordeling" )(vgl. hierdie met die onderwerpe van "oes", "koring en kaf" en "koring en onkruid" ). Die vraag is nou, wat met die gelowiges wat nog in die lewe is met Christus se wederkoms, gaan gebeur?  Dit is waar die wegraping inkom - die wat nog in die lewe is, wat aan Christus behoort met Sy wederkoms, sal deel he aan hierdie opstanding tot die lewe (ook genoem "eerste opstanding"), deurdat hulle in 'n oogwink verander sal word, nuwe (verheerlikte) liggame kry, en hulle sal weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, saam met die wat uit die dode opgestaan het en die opstanding tot die lewe ontvang het (1 Kor. 15).  Daarom, wanneer ons gaan kyk na skrifte oor die wegraping, dan gaan dit oor "DIE OPSTANDING" en om "VERHEERLIKTE LIGGAME TE KRY", sodat ons gelykvormig kan raak aan Jesus Christus se verheerlikte liggaam - Skrifte waar ons oor die wegraping lees, is as volg:  1 Thess. 4:13-17; 1 Kor. 15:51-57; Fil. 3:20,21; 1 Thess. 1:10; 1 Thess. 5:9,10; 2 Thess. 2:6-8; Luk. 21:28-36.

(4)  Volgens 2 Thess. 2:6-8 word die volgorde van sekere gebeure as volg beskryf: (1)  eers moet die afval kom;  (2)  dan die seun van verderf geopenbaar word;  (3) daarna die:  wederkoms + ons vereniging met Hom (die wegraping).  Die boek van Openbaring is baie duidelik daaroor dat die Groot verdrukking onder die 5 Seel val, en dat Jesus se wederkoms eers onder die 7 seel plaasvind! http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/volgorde-eindtyd-gebeure.html Jesus het self ook verklaar dat Sy wederkoms eers sal plaasvind na die verdrukking, en na die dinge wat onder die 6 de seel gebeur:
 (Mat 24:29) " En dadelik ná die verdrukking( 5 de seel) van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word (6 de seel).(Mat 24:30)  En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn (7 de seel), en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.(Mat 24:31)  En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan".
  http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/want-eers-moet-die-afval-kom.html en http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-wederkoms.html 
Onder die 7de seel kry ons 7 basuine - en l.w. wat word gese onder die 7 de basuin:  Openb. 10:7-11 - wanneer die 7 de engel blaas, dan "is die verborgenheid van God volbring", Openb. 10:7, (Vgl. dit met 1 Tim. 3:16 en Kol. 2:2) (Openb. 11:15)  "En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid" - vgl. dit met 1 Kor. 15:52 - opstanding en wegraping met laaste basuin.http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/volgorde-eindtyd-gebeure.html  

Verseël is tot die dag van verlossing:
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/02/en-bedroef-nie-die-heilige-gees-van-god.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/as-iemand-se-werk-verbrand-word-sal-hy.html
==================================================

(Fil. 3:20)  Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
(Fil. 3:21)  wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.
========================================================================
(1Kor. 15:52)  in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
(1Kor. 15:53)  Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.
(1Kor. 15:54)  En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.
========================================================================
========================================================================

Besprekings:

*  Alhoewel "pre-trib" heeltemal gebou is op afleidings en moeilik om te verduidelik weens 'n tekort aan skrif, glo massas gelowiges vandag dat die wegraping gaan plaasvind voor die groot verdrukking, en dat die wederkoms in twee dele gaan geskied. Hulle glo ook dat Jesus enige dag kan terugkom en dit net die Jode is wat deur die Groot Verdrukking gaan. Baie gelowiges verwelkom graag hierdie leringe oor "wegraping voor groot Verdrukking, omdat dit sou beteken dat hulle nie deur die Groot Verdrukking hoef te gaan nie - d.w.s. hulle is nie bereid om deur verdrukking te gaan ter wille van hulle geloof nie.
- Heelwat skrifgedeeltes word uit konteks geneem, o.a. die feit dat "die Here weet hoe om die godsaliges uit versoeking te verlos" (2 Pet. 2:9) - maar l.w. dat die "versoeking" waarvan in die betrokke skrifgedeelte gepraat word, verwys na "bewaring van die dag van oordeel", nie bewaring van die Groot Verdrukking nie! http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-here-weet-om-die-godsaliges-uit.html 
- 'n Ander vers wat verkeerd gebruik word, is Matt. 24:22: "En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word". Ons moet onthou dat voor die sewende seel, daar reeds baie dinge met die aarde gaan gebeur - d.w.s., die uitverkorenes sal nog op die aarde wees in daardie dae;  dit is hoekom die Here die dae sal verkort! Inteendeel, as die skrifgedeelte in konteks gelees word, is dit duidelik dat Jesus daar verklaar hoe die gelowiges verdruk sal word!  - God gaan nie die godsaliges "wegneem" soos baie leer nie, maar Hy sal die "dae verkort".  
- Iets anders wat ook verkeerd verstaan word, is Jesus se woorde "meer werd as baie mossies", maar l.w. dat Hy dit gebruik het in konteks met "vervolging" en "verdrukking" - ook saam met "om te getuig".  Hoekom moet ons nie bevrees wees nie?  -nie omdat Hy ons sal verlos van verdrukking nie, maar kyk die volgende woorde (v.26):  "daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie" As iemand ter wille van sy geloof verdruk en vervolg word, en selfs doodgemaak word, sal dit wat die ander persoon aan die gelowige doen, aan die lig kom - die gelowige sal nie "op die aarde val sonder die Vader nie", m.a.w. sonder dat Hy weet nie, en dit sal uiteindelik aan die lig gestel word!  Die gelowige is baie werd vir die Vader en die ander sal geoordeel word vir die feit dat hulle die waarheid (deur die getuienis van die gelowige) verwerp het, en vir enige vervolging of verdrukking wat die gelowige moes verduur.   http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/julle-is-meer-werd-as-baie-mossies.html

*  Wederkoms in twee dele geskied? Nee.
- Alhoewel Jesus se "koms" in twee dele geskied (nl. Sy eerste koms wat alreeds was, en die wederkoms waarop ons wag), is daar geen aanduiding in die skrifte dat die "wederkoms" self in twee dele gaan geskied nie! Daar is genoeg skriftuurlike bewys dat Sy koms (waarvan die wederkoms die tweede deel) in twee dele sou geskied, maar GEEN skriftuurlike bewys dat Sy wederkoms in twee gaan geskied nie.  Die lering van "die wederkoms in twee dele", is slegs op 'n afleiding gebou en selfs verregaande!  Oral waar ons van die wederkoms lees, word dit as een gebeurtenis voorgestel.  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/wanneer-is-die-einde-van-die-wereld.html 

*  Jesus enige dag terugkom? Nee.
-  Let wel dat Jesus wel gese het dat niemand behalwe die Vader die dag en uur ken nie, maar Hy het vir ons tekens gegee van die tye. Ons sal dus weet wanneer Sy wederkoms naby is (alhoewel nie die dag en uur ken nie).   Wanneer ons bv. die gebeurtenisse in die boek van Openb. gaan bestudeer, sal ons merk dat dit grootliks ooreenstem met eindtydgebeure wat Jesus gegee het in Matt. 24. Ons weet bv. dat die wederkoms nie nou enige dag kan wees nie, want daar is nog heelwat dinge wat moet gebeur voor die wederkoms. Sommige glo dat die wat nie in die pre-trib glo nie, die is wat nie "gereed" sal wees nie, maar die waarheid is dat ook baie wat glo in die pre-trib nie gereed sal wees nie, omdat hulle net op 'n uitkoms sit en wag en die pad van godsaligheid nalaat.  (1 Kor. 10:12 - "Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie"). "Gereedheid" gaan oor iemand se geestelike staat - is hy "ryk in die Here";  "soek hy die wil van die Here en doen dit" en "vrees hy die Here" (moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar Hom....) - http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/wat-dit-beteken-om-gereed-te-wees.html.  Dit is nie verkeerd om te se dat die tyd naby is nie, maar waar Jesus waarsku teen mense wat se dat die tyd naby is, het Hy spesifiek gepraat van baie wat sal kom onder Sy naam en sal se dat hulle die Messias is en die tyd naby is - kyk my blogpost getiteld http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/die-tyd-is-naby.html. Baie gelowiges sit en wag net op 'n uitkoms, maar laat na om "gereed te maak" soos Jesus ons beveel het. Wanneer Jesus gepraat het oor "gereed wees", het dit nie beteken dat Hy enige dag kan terugkom nie, maar dat ons onsself geestelik moet regkry, en dat die wat nie gereed is nie, betrap sal word soos 'n dief in die nag.  Iemand kan verwag dat die Here se koms baie naby is, maar as hy nie geestelik gereed is nie, dan sal dit hom nog steeds soos 'n dief in die nag betrap! http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/as-jesus-kom-sal-hy-wel-die-geloof-op.html;
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/wat-dit-beteken-om-gereed-te-wees.html;
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/soos-n-dief-in-die-nag.html

*  Net die Jode gaan deur die Groot Verdrukking? Nee.

- Baie glo dat dit net die Jode is wat deur die groot Verdrukking gaan, maar is dit regtig wat die Skrif ons leer?
  (Openb. 7:9)  "Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; (Openb. 7:14)  En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.   

- kyk na die woorde "uit alle nasies en stamme en volke en tale" (nie net die Joodse volk nie), en "dit is hulle wat uit die GROOT VERDRUKKING kom"! Let ook daarop dat, alhoewel die gebeure onder die 4 de seel in Openbaring, v/d "vaal perd", vgl word met "sy naam die dood" en "doderyk volg hom" en dat hy mag het oor 'n 4 de deel van die aarde, om dood te maak, pessiektes, hongersnood, wilde diere, KAN DIESELFDE NIE GESE WORD VAN DIE 5 DE SEEL NIE!   in die tyd van die Groot Verdrukking nie!  Die 5 de seel, en 42 maande, is ook die tyd wanneer die Antrichris gaan regeer!  - Openb. 13:5-8 - aan hom is mag gegee oor ELKE STAM EN TAAL EN NASIE - nie net oor 'n 4 de deel v/d aarde nie!  Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin.  In hierdie tyd gaan die Valse Profeet maak dat die aarde die Antichris aanbid - hy gee ook 'n gees aan die dier se beeld, sodat almal wat nie die dier se beeld aanbid nie, GEDOOD WORD.  (ook, as hulle nie die merk of die naam of die getal van sy naam dra nie, kan hulle nie koop of verkoop nie - dit self is ook verdrukking!).
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/die-antichris.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/die-valse-profeet.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/eindtyd-onderwerpe-42-maande.html En alhoewel dit die is in die streke van Judea wat moet vlug na die berge (Matt. 24), word vir ons beskryf in Openb. 12:13-17, wat gebeur hierna - hoe die vrou (Jode) vlug na die woestyn om daar onderhou te word vir 42 maande, hoe die slang 'n rivier agter haar aangooi, maar die aarde haar te hulp kom -  dan gaan die draak weg van haar, na wie???   (Openb. 12:17 - "En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou" -  WIE IS DIE WAT DIE GETUIENIS VAN JESUS CHRISTUS HOU?  Natuurlike Christene! 

En as dit nog enigsins onduidelik is of Christene ook kinders van Abraham is?:  
- (Gal 3:7)  Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham.
- (Gal 3:27-29)  "want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.


========================================================================
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/wanneer-is-die-einde-van-die-wereld.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/11/hoekom-skei-die-here-nie-nou-al-die.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/ons-is-veronderstel-om-te-leef-asof.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/01/die-bruilof-van-die-lam-die-maaltyd.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/julle-is-meer-werd-as-baie-mossies.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/die-tyd-is-naby.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/hoekom-voel-sommige-christene-dat-die.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/die-vrug-van-die-gelowige.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/wat-beinvloed-die-vrug-van-die-gelowige.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/moenie-oordeelveroordeel-nie-6.html
========================================================================
 (Mar 4:24)  "... Pas op wat julle hoor; met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word...".
========================================================================Geen opmerkings nie: